Kennitölur

Hér eru settar fram helstu kennitölur úr ársreikningi 2020. Kennitölurnar eru sýndar 5 ár aftur í tímann eða allt til ársins 2016.

Ávöxtun

Nafnávöxtun á árinu 2020 var 14,8% sem samsvarar 11% raunávöxtun. Hrein ávöxtun, það er þegar rekstrarkostnaður hefur verið dreginn frá hreinum fjármunatekjum, var 14,7% sem samsvarar 10,8% hreinni raunávöxtun.

Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára var 6,2% og síðustu tíu ára 6,7%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 4,5%.

Tafla:  Ávöxtun 2015-2020

Ávöxtun 2020 2019 2018  20172016  2015
Hrein nafnávöxtun* 14,7% 18,7% 4,3%7,6% 0,9% 12,4%
Raunávöxtun* 11%  15,8%1,1% 5,9%(1,0%) 10,3%
Hrein raunávöxtun* 10,8% 15,6% 1,0% 5,7%  (1,2%) 10,2%
Hrein raunávöxtun
(5 ára meðaltal)
6,2% 6,1%  4,8%5,9% 6,4% 7,3%
Hrein raunávöxtun
(10 ára meðaltal)
6,7%  6,0% 4,6%1,7% 1,2% 2,5%

Hrein raunávöxtun
(20 ára meðaltal)

4,5% 4,1%  3,9%4,2% 4,4% 4,9%

Skipting fjárfestinga eftir gjaldmiðlum

Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig eignir í íslenskum krónum og eignir í erlendum gjaldmiðlum hafa þróast á síðustu árum.

Skipting eftir tegund lífeyris

Ellilífeyrir er stærsti flokkurinn en þar á eftir koma örorku-, maka- og barnalífeyrir. Skiptingin hefur haldist nokkuð jöfn á milli ára en ellilífeyririnn hefur þó aukist jafnt og þétt. Að sama skapi hefur hlutfall allra hinna flokkanna lítillega minnkað.

Fjöldi sjóðfélaga og lífeyrisþega

Í árslok 2020 voru lífeyrisþegar alls 20.408 samanborið við 10.024  í árslok 2010 og hefur fjöldinn því rúmlega tvöfaldast á einum áratug.

Lífeyrir í hlutfalli af iðgjöldum nam 53,6% á liðnu ári.