Kennitölur

Hér eru settar fram helstu kennitölur úr ársreikningi 2021. Kennitölurnar eru sýndar 5 ár aftur í tímann eða allt til ársins 2016.

Ávöxtun

Nafnávöxtun á árinu 2021 var 16,9% sem samsvarar 11,6% raunávöxtun. Hrein ávöxtun, það er þegar rekstrarkostnaður hefur verið dreginn frá hreinum fjármunatekjum, var 11,5%. 

Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára var 8,8% og síðustu tíu ára 7,6%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 5,2%.

Tafla:  Ávöxtun 2016-2021

Ávöxtun  20212020 2019 2018  20172016
Hrein nafnávöxtun  16,9%14,7% 18,7% 4,3%7,6% 0,9%
Raunávöxtun 11,6% 11%  15,8%1,1% 5,9%(1,0%)
Hrein raunávöxtun 11,5% 10,8% 15,6% 1,0% 5,7%  (1,2%)
Hrein raunávöxtun
(5 ára meðaltal)
8,8% 6,2% 6,1%  4,8%5,9% 6,4%
Hrein raunávöxtun
(10 ára meðaltal)
7,6% 6,7%  6,0% 4,6%1,7% 1,2%

Hrein raunávöxtun
(20 ára meðaltal)

5,2% 4,5% 4,1%  3,9%4,2% 4,4%

Skipting fjárfestinga eftir gjaldmiðlum

Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig eignir í íslenskum krónum og eignir í erlendum gjaldmiðlum hafa þróast á síðustu árum.

Skipting eftir tegund lífeyris

Ellilífeyrir er stærsti flokkurinn en þar á eftir koma örorku-, maka- og barnalífeyrir. Skiptingin hefur haldist nokkuð jöfn á milli ára en ellilífeyririnn hefur þó aukist jafnt og þétt. Að sama skapi hefur hlutfall allra hinna flokkanna lítillega minnkað.


Fjöldi sjóðfélaga og lífeyrisþega

Í árslok 2020 voru lífeyrisþegar alls 21.530 samanborið við 10.024  í árslok 2010 og hefur fjöldinn því rúmlega tvöfaldast á rúmum áratug.

Lífeyrir í hlutfalli af iðgjöldum nam 61,5% á liðnu ári.