Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Breytingar hjá fjölskyldunni?

Við breytingar hjá fjölskyldunni er oft rík ástæða til að skoða hvaða áhrif þær hafa á réttindi þín eða annarra í fjölskyldunni. Hér eru nokkur dæmi um slíkar breytingar og ábendingar um hvað væri gott að skoða í hverju tilviki. 

LIV Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Myndabanki 10 0223 LIV Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Myndabanki 10 0223

Fæðingarorlof

Greitt er í lífeyrissjóð af tekjum frá Fæðingarorlofssjóði svo þú heldur þínum réttindum til áfallaverndar virkum á meðan iðgjöld eru greidd.

Ef barnaeignarleyfi er tekjulaust og ekki eru greidd iðgjöld til sjóðsins er ráðlegt að skoða hvort þú missir réttindi til áfallaverndar. Skoða þarf hvort ástæða sé til að afla viðbótartryggingar ef um er að ræða langt tímabil. 

Hjá okkur ertu þó aðeins sex mánuði að endurávinna þér rétt til framreiknings réttinda eftir að byrjað er að greiða aftur í sjóðinn.

Þeir sem eru með lán hjá sjóðnum geta sótt um greiðsluhlé lána í fæðingarorlofi.

Ævilína

Greiðsluhlé í fæðingarorlofi

Þeir sem eru með lán hjá sjóðnum geta sótt um greiðsluhlé lána í fæðingarorlofi.

Nánar

Hjúkrunarheimili

Ef annað hjóna eða sambýlisfólks flytur á hjúkrunarheimili getur annað þeirra verið í þeirri aðstöðu að reka áfram sama heimili. Þá getur verið góður kostur að skipta lífeyrisgreiðslum til hálfs við makann. Skiptingin þarf að vera gagnkvæm. 

Veikindi

Þegar langvarandi, alvarleg veikindi steðja að nýtir þú fyrst veikindarétt þinn hjá launagreiðanda. Þá tekur við sjúkrasjóður stéttarfélags. Þegar sjúkrasjóður tæmist gætir þú átt rétt á endurhæfingar-/örorkulífeyri hjá TR. Ef missir starfsorku er að minnsta kosti 50% í 6 mánuði að lágmarki, með tilheyrandi tekjutapi, tekur við örorkulífeyrir hjá lífeyrissjóði.

Námsleyfi eða leyfi frá vinnu 

Ef leyfi frá vinnu er tekjulaust og ekki eru greidd iðgjöld til sjóðsins er ráðlegt að skoða hvort þú missir réttindi til áfallaverndar. Skoða þarf hvort ástæða sé til að afla viðbótartryggingar ef um er að ræða langt tímabil. 

Hjá okkur ertu þó aðeins sex mánuði að endurávinna þér rétt til framreiknings réttinda eftir að byrjað er að greiða aftur í sjóðinn.

Atvinnuleysi 

Greitt er í lífeyrissjóð af atvinnuleysisbótum svo þú heldur þínum réttindum til áfallaverndar virkum á meðan iðgjöld eru greidd. Þú getur haldið áfram að greiða í séreignarsparnað en Vinnumálastofnun greiðir ekki mótframlag (2%).

Greiðslur örorkulífeyris miðast við þrjú ár fyrir veikindi, því borgar sig ekki að vera lengi á atvinnuleysisbótum ef þú ert þegar orðin/n veik/ur þar sem atvinnuleysisbætur eru yfirleitt töluvert lægri en atvinnutekjur. 

Þó eru alltaf skoðuð síðustu átta ár og besta og versta árinu sleppt ef um atvinnuleysi eða sjúkdóma er að ræða.

Þeir sem eru með lán hjá sjóðnum geta sótt um nokkrar mismunandi leiðir til að mæta tímabundnum greiðsluerfiðleikum. Athugaðu hvort þú vilt halda áfram að greiða í stéttarfélag til að missa ekki réttindi til sjúkrasjóðs.

Endurfjármögnun

Tímabundnir greiðsluerfiðleikar

Það geta allir lent í tímabundnum greiðsluerfileikum um ævina og stundum breytast aðstæður. Þegar slíkt steðjar að er mikilvægt að grípa fljótt inn í aðstæður til þess að finna bestu lausnina.

Nánar

Skilnaður 

Við skilnað getur verið skynsamlegt að skoða stöðu lífeyrisréttinda. Hægt er að skipta réttindum sem áunnust meðan hjúskapur eða sambúð stóð yfir. Þetta getur verið sérstaklega mikilvægt ef annar aðilinn hefur verið stopult á vinnumarkaði vegna fjölskylduaðstæðna. Báðir aðilar þurfa að samþykkja skiptingu.

Börnin flytja að heiman

Þegar börn eru ekki lengur á framfæri foreldra eða flutt úr foreldrahúsum getur verið tilefni til að draga úr framlagi til samtryggingar og auka hlut séreignar. Þegar börn eru flogin úr hreiðrinu geta margir leyft sér að minnka framlag til áfallaverndar og ævilangs lífeyris með því að setja hluta af lögbundna lífeyrisiðgjaldinu í tilgreinda séreign. Með því er aukið svigrúm til úttektar fyrr. 

Fjölmiðlar

Hafðu samband við ráðgjafa

Ráðgjafar okkar geta svarað þínum spurningum varðandi breytingar á þínum högum eða fjölskyldunnar og bent þér á möguleika sem eru í boði.

Bóka tíma hjá ráðgjafa