Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Gagnlegar upplýsingar

Hlutverk launagreiðanda er að skila iðgjöldum sjóðfélaga til lífeyrissjóðs. Hér að neðan eru gagnlegar upplýsingar. 

Lágmarksiðgjald allra launþega til lífeyrissjóðs, þ.m.t. sjálfstætt starfandi einstaklinga er 15,5% af heildarlaunum. Sjálfstætt starfandi einstaklingar greiða bæði hlut launþega og launagreiðanda.

  • Launþegi greiðir 4% 
  • Launagreiðandi greiðir 11,5% mótframlag
Lágmarksiðgjald 1
Lágmarksiðgjald 1

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er opinn sjóður sem þýðir að allir sem ekki eru bundnir öðrum starfsgreinasjóðum mega greiða til sjóðsins bæði lágmarksiðgjaldið og séreignarsparnað. 

Tilkynningaskylda

Launagreiðendum og sjálfstætt starfandi einstaklingum er skylt að tilkynna sjóðnum á netskil@live.is ef þeim ber ekki lengur að standa skil á iðgjaldi eða félagsgjaldi þar sem þeir hafa hætt starfsemi, launþegi hættur eða skil eru ekki alla mánuði (óregluleg skil) hjá launagreiðanda eða launþega.

Séreignarsparnaður

Í flestum kjarasamningum er ákvæði um 2% mótframlag launagreiðenda í séreignarsjóð launþega sem þýðir að þeir sem spara 2 - 4% af launum fá þá 2% í mótframlag frá launagreiðanda.

Algengar spurningar um iðgjaldaskil

Hverjum ber að greiða lágmarksiðgjald til LV?

Þeir sem fá laun samkvæmt kjarasamningum VR og FTAT (Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna). 

Hvað greiða sjálfstætt starfandi, einyrkjar og verktakar hátt iðgjald?

1. janúar 2023 tóku gildi breytingar á lögum og lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð hækkaði úr 12% í 15,5% hjá öllum launþegum og öllum sjálfstætt starfandi. Sú hækkun gildir einnig fyrir einyrkja, verktaka og sjálfstætt starfandi. 

Nánari upplýsingar má finna á vef Alþingis

Hvenær er fyrsta greiðsla?

Mánuðinn eftir að launþegi verður 16 ára ber að skila iðgjöldum í lífeyrissjóð. 

Hvenær er síðasta greiðsla í lífeyrissjóð?

Síðasta greiðsla í sjóðinn er sama mánuð og sjóðfélagi verður 70 ára. Athugið að sjóðfélagi getur verið byrjaður að fá greiddan lífeyri en heldur áfram að ávinna sér lífeyrisréttindi af launatekjum til 70 ára aldurs. Eftir það greiðir launþegi ekki lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð. 

Hvernig og hvert borga ég iðgjöldin?

Þú greiðir kröfu sem myndast í netbanka (eftir sendingu skilagreinar)

Þú leggur inn á reikning 515-26-1007 kt. 430269-4459

 

 

Hvernig fæ ég skuldleysisvottorð?

Sendu póst á live@live.is til að óska eftir skuldleysisvottorði fyrir þitt fyrirtæki. 

Gjalddagi og eindagi iðgjalda

Gjalddagi er 10. dagur næsta mánaðar

Dæmi: Iðgjöld vegna launa í október eru með gjalddaga 10. nóvember. 

Eindagi - síðasti virki dagur næsta mánaðar

Dæmi: Iðgjöld vegna launa í október eru með eindaga síðasta virka dag í nóvember. 

Berist greiðsla ekki innan þess mánaðar eru reiknaðir dráttarvextir frá gjalddaga til greiðsludags. 

Innheimtuferlið

Innheimtuferli hefst ef iðgjöld eru ógreidd á eindaga.

Áminning er send 15. dag fyrsta mánaðar eftir eindaga, þar sem gefinn er 15 daga frestur.

Lokaaðvörun er send 10. dag annars mánaðar eftir eindaga, þar sem gefinn er 14 daga frestur.

Málið er sent lögfræðingi til innheimtu í þriðja mánuði eftir eindaga.

Dæmi ef ágúst er í vanskilum:

  • Gjalddagi er 10. september.
  • Eindagi er 30. september.
  • Aðvörun send 15. október með fresti til 30. október.
  • Lokaaðvörun send 10. nóvember með fresti til 24. nóvember.
  • Málið sent til innheimtu í desember.

Eftirlit Ríkisskattstjóra

Ríkisskattstjóri safnar upplýsingum um iðgjaldsskyld laun og skil iðgjalda til lífeyrissjóða í kjölfar hvers árs. Þetta er gert með samanburði á upplýsingum af launamiðum, skattframtölum og iðgjaldaskilum til lífeyrissjóða. 

Lífeyrissjóðum ber að innheimta vangoldin iðgjöld á grundvelli upplýsinga frá Ríkisskattstjóra að viðbættum dráttarvöxtum. 

Nánari upplýsingar má finna á vef Ríkisskattstjóra

Greiðsluupplýsingar

Kennitala

430269-4459

Bankareikningur

515-26-1007

Lífeyrissjóðsnúmer

860

Lífeyrissjóðsnúmer séreignardeildar

861

Félagsnúmer VR

511

Félagsnúmer FTAT

962

Gjalddagi hvers mánaðar

10. dagur næsta mánaðar

Eindagi

Síðasti virki dagur þess mánaðar

2023 í hnotskurn

Fólk Á Vinnumarkaði

Launagreiðendur

10,5 þúsund

Ævilína

Greidd iðgjöld

47,4 milljarðar króna

Ævilangur Lífeyri

Lífeyrisgreiðslur

34,5 milljarðar króna

Fjölmiðlar

Símtöl

26.292

Algengar spurningar um önnur gjöld

Félagsgjald VR og FTAT

Félagsgjöld reiknast af sama grunni og lífeyrisiðgjaldið. Lífeyrissjóður verzlunarmanna innheimtir félagsgjöld fyrir eftirfarandi félög: 

  • VR nr. 511: 0,7%
  • Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna (FTAT) nr. 962: 1%

Skipting félagsgjalda

Sjóðurinn innheimtir félagsgjöld fyrir VR og Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna (FTAT), sem reiknast af sama launastofni og iðgjaldið. 

Gjald VR (511) FTAT (962)
Félagsgjald  0,7%   1%
Sjúkrasjóður  1%  1%
Orlofsheimilasjóður  0,25% 0,25%
Starfsmenntasjóður 0,3% -
Félagsheimilasjóður  0,25%*  

* Greitt af launagreiðendum sem eru í einhverju af eftirtöldum samtökum: Bílgreinasambandið, Kaupmannasamtök Íslands, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Félag atvinnurekenda, Samtök verslunar og þjónustu SVÞ, Viðskiptaráð Íslands.

Iðgjald í endurhæfingarsjóð

Öllum launagreiðendum er skylt að inna af hendi iðgjald, 0,1% af heildarlaunum, sem rennur til VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs. Þetta á einnig við um þá sem ekki eiga aðild að kjarasamningum.

Samkvæmt lögum ber launagreiðanda að standa skil á iðgjaldinu til þess lífeyrissjóðs sem hann greiðir lífeyrisiðgjald til. Lífeyrissjóðnum ber þannig að hafa milligöngu um innheimtu gjaldsins og ráðstafar því svo til VIRK starfsendurhæfingarsjóðs.

Kjaramálagjald

Kjaramálagjald er greitt af launagreiðendum sem eru í Félagi atvinnurekenda. Gjaldið greiðist af lífeyrisiðgjaldastofni og nemur 0,17%

Félagsheimilasjóður

Gjald í félagsheimilasjóð greiðist af félagsgjaldastofni og nemur 0,25%. Gjaldið er greitt af launagreiðendum sem eru í einhverjum af eftirtöldum samtökum:

Bílgreinasambandið, Kaupmannasamtök Íslands, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Félag atvinnurekenda, Samtök verslunar og þjónustu SVÞ, Viðskiptaráð Íslands.

 

Yfirlit gjalda sem greidd eru til sjóðsins

Gjald

% launa

Hver greiðir

Númer

Lágmarksiðgjald

4%

Launþegi

860

Lágmarksiðgjald

11,5%

Launagreiðandi

860

Séreignarsparnaður

2-4%

Launþegi

861

Séreignarsparnaður

2%

Launagreiðandi

861

Endurhæfingarsjóður

0,1%

Launagreiðandi
tengt lífeyrisiðgjöldum

Kjaramálagjald

0,17%

Launagreiðandi í FA

Félagsgjald VR

0,7%

Launþegi

511

Sjúkrasjóður VR

1%

Launagreiðandi 

511

Orlofsheimilasjóður VR

0,25%

Launagreiðandi

511

Starfsmenntasjóður VR

0,3%

Launagreiðandi

511

Félagsheimilasjóður 

0,25%

Launagreiðandi
tengt félagsgjöldum

511

Félagsgjald FTAT

1%

Launþegi

962

Sjúkrasjóður FTAT

1%

Launagreiðandi

962

Orlofsheimilasjóður FTAT

0,25%

Launagreiðandi

962

Gjald

Lágmarksiðgjald

Lágmarksiðgjald

Séreignarsparnaður

Séreignarsparnaður

Endurhæfingarsjóður

Kjaramálagjald

Félagsgjald VR

Sjúkrasjóður VR

Orlofsheimilasjóður VR

Starfsmenntasjóður VR

Félagsheimilasjóður 

Félagsgjald FTAT

Sjúkrasjóður FTAT

Orlofsheimilasjóður FTAT

% launa

4%

11,5%

2-4%

2%

0,1%

0,17%

0,7%

1%

0,25%

0,3%

0,25%

1%

1%

0,25%

Hver greiðir

Launþegi

Launagreiðandi

Launþegi

Launagreiðandi

Launagreiðandi
tengt lífeyrisiðgjöldum

Launagreiðandi í FA

Launþegi

Launagreiðandi 

Launagreiðandi

Launagreiðandi

Launagreiðandi
tengt félagsgjöldum

Launþegi

Launagreiðandi

Launagreiðandi

Númer

860

860

861

861

511

511

511

511

511

962

962

962