Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Fyrirvarar

Lagalegur fyrirvari vegna vefsins og tölvupóstsendinga.

Vefur þessi er í eigu Lífeyrissjóðs verzlunarmanna sem á höfundarrétt að þeim upplýsingum og öðru efni sem  birtar eru á vefnum nema annað sé sérstaklega tekið fram eða það leiði af lögum eða eðli máls. Óheimilt er að dreifa eða nýta með öðrum hætti þær upplýsingar sem fram koma á vefnum nema með skriflegu leyfi Lífeyrissjóðs verzlunarmanna.

Efni vefsins er sett fram í upplýsinga- og/eða fræðsluskyni eingöngu og felur ekki í sér, né getur nokkurn tíma falið í sér, loforð eða úrskurð um viðskiptakjör eða eignaréttindi, til að mynda úrskurð um lífeyris- eða örorkuréttindi, vilyrði um kjör á sjóðfélagalánum eða inneign í lífeyrissparnaði í séreign. Um lífeyris- og örorkuréttindi fer eftir gildandi lögum og samþykktum Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á hverjum tíma.

Á vefnum eru reiknivélar sem ætlað er að auðvelda samanburð mismunandi lánsforma og/eða samskonar lána reiknuðum út frá mismunandi forsendum. Einnig er að finna reiknivél sem ætlað er að auðvelda samanburð milli mismunandi skiptingar mótframlags milli samtryggingar og tilgreindrar séreignar sem og reiknivél vegna lífeyris úr sameignar- og séreignardeild. Niðurstaða allra útreikninga miðast við gefnar forsendur og er aðeins til viðmiðunar og geta ekki verið grundvöllur réttinda eða viðskiptakjara.

Á vefnum er fjallað um fjárfestingar og ávöxtun. Mikilvægt er að árétta að fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta og að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð.

Ekkert efni á vefnum er hægt að líta á sem einstaklingsbundna ráðgjöf. Mikilvægt er því að þeir sem nýta sér vefinn taki ekki ákvarðanir byggðar eingöngu á upplýsingum sem þar koma fram heldur fái ráðgjöf sem tekur mið af aðstæðum viðkomandi.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna leitast við að hafa upplýsingar á vefnum réttar en getur þó ekki ábyrgst að svo sé. Það á einnig við um tilvísanir og tengla í efni utan vefsins.

Hvorki Lífeyrissjóður verzlunarmanna né stjórnendur eða starfsmenn sjóðsins bera ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlýst af notkun á vefnum eða upplýsinga sem þar er að finna.