Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Ævileið III

Hentar vel þeim sem eru byrjaðir að taka út lífeyrinn sinn eða þeim sem vilja litla áhættu.

Ævileið III Gengi Jan Mobile Ævileið III Gengi Jan
Ævileið III Ávöxtun Jan Mobile Ævileið III Ávöxtun Jan
AEIII Eignasamsetning 08.23 AEIII Eignasamsetning Mobile 08.23
AEIII Staerstueignir 08.23 AEIII Staerstueignir Mobile 08.23

Fyrir hverja

Ævileið III hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungs og skemmri tíma. Þessi leið getur hentað einstaklingum sem eru byrjaðir að taka út lífeyrinn sinn eða þeim sem vilja litla áhættu. Takmörkuð áhætta felst í fjárfestingum Ævileiðar III sem næst með samsetningu skuldabréfa og innlána.

Markmið Ævileiðar III er að varðveita áunna eign, en um leið skila jákvæðri raunávöxtun. 

Ævileið I

Ævileið II

Ævileið III

Meiri áhætta

Lengri fjárfestingartími

Yngri sjóðfélagi

Minni áhætta

Styttri fjárfestingartími

Eldri sjóðfélagi

Ævilína: Sjálfvirk færsla milli Ævileiða eftir aldri

Þú getur einnig valið sjálfvirka tilfærslu á milli Ævileiða eftir aldri og færist eignin við eftirfarandi aldursmörk:

  • Ævileið I: yngri en 55 ára
  • Ævileið II: 55 ára og eldri
  • Ævileið III: Frá úttekt

Fjárfestingarstefna

Ævileið III horfir til miðlungs og skemmri tíma við ávöxtun fjármuna að teknu tilliti til áhættu. Samkvæmt fjárfestingarstefnu fjárfestir Ævileið III í skuldabréfum, hlutdeildarskírteinum og innlánum. Stefna safnsins er að hlutfall skuldabréfa sé um 80% af eignum og um 20% í innlánum. Ekki er fjárfest í hlutabréfum.

  • Ævileið III fjárfestir eingöngu í eignum í íslenskum krónum.
  • Markmið um meðalbinditíma skuldabréfaflokka er um 4 ár hjá Ævileið III.

Helstu upplýsingar úr rekstri við lok árs 2022

Ævilína

1. júlí 2017

Stofndagur

Fjárfestingar

1.779

Stærð í milljónum króna

Fólk Á Vinnumarkaði

0,2%

Rekstrarkostnaður

Séreignarsparnaður

0,06%

Viðskiptakostnaður

Umsóknir vegna séreignarsparnaðar

Viltu byrja með séreignarsparnað, skipta um fjárfestingarleið eða fá greitt út? Þú finnur umsóknir hér. 

Veldu umsókn

Error
Umsókn