Skattlagning

Lífeyrisgreiðslur eru skattlagðar eins og aðrar launatekjur.

Frá 1. janúar 2022 verður tekjuskattur einstaklinga eftirfarandi:

1. þrep Af tekjum 0 - 370.482 kr. 31,45%
2. þrep

Af tekjum 370.483- 1.040.106 kr.

37,95%
3. þrep Af tekjum yfir 1.040.106 kr.46,25%

Það er á ábyrgð hvers lífeyrisþega að tilkynna í hvaða skattþrepi tekjuskattsgreiðslur eiga að vera. Nauðsynlegt er að upplýsa sjóðinn um tekjur frá öðrum aðilum en lífeyrissjóðnum, svo greiðslur frá honum skattleggist í réttu skattþrepi. 

Sjóðurinn sér um að skila staðgreiðslu af lífeyrisgreiðslum til skattayfirvalda. Skattkort eru rafræn og nauðsynlegt er að láta vita hversu hátt hlutfall af skattkorti þú vilt nýta hjá sjóðnum.

Persónuafsláttur

Persónuafsláttur árið 2022 er 53.916 kr. á mánuði

Skattkort lækkar skattinn því það veitir rétt til persónuafsláttar á staðgreiðsluári.  Eigi lífeyrisþegi ónýttan persónuafslátt er mikilvægt að afhenda sjóðnum skattkort.

Lífeyrisþegar geta nýtt allt að 100% af ónýttu skattkorti maka til skattalækkunar.

Við fráfall maka geta lífeyrisþegar nýtt skattkort makans í 9 mánuði frá og með andlátsmánuði.

Skattleysismörk miðað við lægsta skattþrep

Skattleysismörk lífeyrisþega eru 171.434 kr. á mánuði og eru fundin með því að deila persónuafslættinum 53.916 kr. með skattprósentunni 31.45%.

Dæmi um skattkort

Lífeyrisþegi sem er með 100.000 kr. á mánuði í lífeyri þarf að afhenda sjóðnum 58% skattkort til að þurfa ekki að greiða staðgreiðslu.  (100.000 kr. x 0,3145 / 53.916 = 0,583)

Nánari upplýsingar um skatta má finna á heimasíðu RSK hér

Skattgreiðsla barna

Börn sem ná ekki 16 ára aldri á árinu, greiða 6% skatt af tekjum sínum umfram 180.000 kr.

Börn fá persónuafslátt í byrjun þess árs sem þau verða 16 ára og dregst þá staðgreiðsla skatts af barnalífeyri í samræmi við gildandi lög um skattlagningu tekna.