Skattlagning

Lífeyrisgreiðslur eru skattlagðar eins og aðrar launatekjur.

Frá 1. janúar 2021 verður tekjuskattur einstaklinga eftirfarandi:

1. þrep Af tekjum 0 - 349.018 kr. 31,45%
2. þrep

Af tekjum 349.019- 979.847 kr.

37,95%
3. þrep Af tekjum yfir 979.847 kr.46,25%

Það er á ábyrgð hvers lífeyrisþega að tilkynna í hvaða skattþrepi tekjuskattsgreiðslur eiga að vera. Nauðsynlegt er að upplýsa sjóðinn um tekjur frá öðrum aðilum en lífeyrissjóðnum, svo greiðslur frá honum skattleggist í réttu skattþrepi. 

Sjóðurinn sér um að skila staðgreiðslu af lífeyrisgreiðslum til skattayfirvalda. Skattkort eru rafræn og nauðsynlegt er að láta vita hversu hátt hlutfall af skattkorti þú vilt nýta hjá sjóðnum.

Persónuafsláttur

Persónuafsláttur árið 2021 er 50.792 kr. á mánuði

Skattkort lækkar skattinn því það veitir rétt til persónuafsláttar á staðgreiðsluári.  Eigi lífeyrisþegi ónýttan persónuafslátt er mikilvægt að afhenda sjóðnum skattkort.

Lífeyrisþegar geta nýtt allt að 100% af ónýttu skattkorti maka til skattalækkunar.

Við fráfall maka geta lífeyrisþegar nýtt skattkort makans í 9 mánuði frá og með andlátsmánuði.

Skattleysismörk miðað við lægsta skattþrep

Skattleysismörk lífeyrisþega eru 161.501 kr. á mánuði og eru fundin með því að deila persónuafslættinum 50.792 kr. með skattprósentunni 31.45%.

Dæmi um skattkort

Lífeyrisþegi sem er með 100.000 kr. á mánuði í lífeyri þarf að afhenda sjóðnum 62% skattkort til að þurfa ekki að greiða staðgreiðslu.  (100.000 kr. x 0,3145 / 50.792 = 0,619)

Nánari upplýsingar um skatta má finna á heimasíðu RSK hér.

Beiðni um nýtingu á skattkorti