Skattlagning

Lífeyrisgreiðslur eru skattlagðar eins og aðrar launatekjur.

Frá 1.1.2018 verður tekjuskattur einstaklinga eftirfarandi:

- Af fyrstu 893.713 kr.  36,94%
- Af fjárhæð umfram 893.714 kr.   46,24%

Það er á ábyrgð hvers lífeyrisþega að tilkynna í hvaða skattþrepi tekjuskattsgreiðslur eiga að vera. Nauðsynlegt er að upplýsa sjóðinn um tekjur frá öðrum aðilum en lífeyrissjóðnum, svo greiðslur frá honum skattleggist í réttu skattþrepi. Ekki þarf að hafa samband við sjóðinn ef greiðslur frá öðrum að viðbættum greiðslum frá lífeyrissjóðnum eru lægri en 893.713 kr. á mánuði.

Sjóðurinn sér um að skila staðgreiðslu af lífeyrisgreiðslum til skattayfirvalda. Skattkort eru rafræn og nauðsynlegt er að láta vita hversu hátt hlutfall af skattkorti þú vilt nýta hjá sjóðnum.

Persónuafsláttur

Persónuafsláttur árið 2018 er 53.895 kr. á mánuði

Skattkort lækkar skattinn því það veitir rétt til persónuafsláttar á staðgreiðsluári.  Eigi lífeyrisþegi ónýttan persónuafslátt er mikilvægt að afhenda sjóðnum skattkort.

Lífeyrisþegar geta nýtt allt að 100% af ónýttu skattkorti maka til skattalækkunar.

Við fráfall maka geta lífeyrisþegar nýtt skattkort makans í 9 mánuði frá og með andlátsmánuði.

Skattleysismörk miðað við lægsta skattþrep

Skattleysismörk lífeyrisþega eru 145.899 kr. á mánuði og eru fundin með því að deila persónuafslættinum 53.895 kr. með skattprósentunni 36,94%.

Dæmi um skattkort

Lífeyrisþegi sem er með 50.000 kr. á mánuði í lífeyri þarf að afhenda sjóðnum 35% skattkort til að þurfa ekki að greiða staðgreiðslu.  (50.000 kr. x 0,3694 / 53.895 = 0,343)

Nánari upplýsingar um skatta má finna á heimasíðu RSK hér.

Beiðni um nýtingu á skattkorti