Séreign

Launþegi á rétt á viðbótarlífeyrissparnaði sem er séreign hans og honum er valfrjálst að greiða iðgjöld samkvæmt nánari reglum í séreignarsjóð sinn.

Launþegar og sjálfstætt starfandi einstaklingar geta greitt allt að 4% af heildarlaunum sínum í séreignarsjóð áður en skattur er reiknaður á laun.

Í kjarasamningum er ákvæði um 2% mótframlag launagreiðenda í séreignarsjóð launþega sem þýðir að þeir sem spara að lágmarki 2% og allt að 4% af launum fá 2% í mótframlag frá launagreiðanda.

Séreignarlífeyrir er laus til útgreiðslu þegar sjóðfélagi hefur náð 60 ára aldri. Sjóðfélaginn ræður þá sjálfur hvernig sparnaðurinn er greiddur út (í einu lagi eða dreift yfir lengri tíma).

Viðbótarlífeyrissparnaður/séreign erfist að fullu eftir reglum erfðalaga við fráfall sjóðfélaga.

Það er einfalt að byrja séreignarsparnað. Einungis þarf að fylla út samning um séreignarsparnað á sjóðfélagavefnum þínum. Hann sendist til launagreiðanda.

Séreignarsparnaður er afar hagstætt sparnaðarform. Iðgjöldin eru undanskilin staðgreiðsluskatti. Ávöxtun er undanskilin fjármagnstekjuskatti. Séreignarsjóðurinn nýtur lagaverndar gegn innheimtuaðgerðum. 2% mótframlag launagreiðanda er ígildi launahækkunar. Við ákveðnar aðstæður er úttekinn séreignarlífeyrir undanskilinn staðgreiðsluskatti (Fasteignakaup). Að öðru jöfnu er staðgreiðsluskattur greiddur af séreignarlífeyri þegar hann er greiddur út.