Ávöxtun

Fjárfestingarstefna sjóðsins byggir á því að skila góðri langtímaávöxtun. Búast má við að ávöxtun eignasafns með 40-60% vægi hlutabréfa sveiflist á milli ára. Samval eignaflokka og verðbréfa skal þó stuðla að því að takmarka sveiflur í ávöxtun.

Samtryggingardeild

Tafla:  Ávöxtun

Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára var 5,9% og síðustu tíu ára 1,7%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 4,2%.

Ávöxtun  2017  2016 2015 2014 2013

Hrein nafnávöxtun*

7,6%  0,9% 12,4% 9,8% 10,2%

Raunávöxtun*

5,9%  (1,0%) 10,3% 8,7% 6,4%

Hrein raunávöxtun*

5,7%  (1,2%) 10,2% 8,7% 6,3%

Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)

5,9%   6,4% 7,3% 5,9% 4,4%

Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal)

1,7%  1,2% 2,5% 3,1% 3,4%

Hrein raunávöxtun (20 ára meðaltal)

4,2%  4,4% 4,9% 4,7% 4,6%

* Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME (ekki daglegt gengi eigna)


Séreignardeild

Séreignarsparnaður er ávaxtaður í fimm fjárfestingarleiðum. Ævileiðir I, II og III eru fyrir samninga em stofnað var til frá 1. júlí 2017 og Verðbréfaleið og Innlánsleið eru fyrir samninga sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017.

Verðbréfaleið

Verðbréfaleiðin er ávöxtuð samhliða samtryggingardeildinni.  Ávöxtun verðbréfaleiðar er því sú sama og sjá má hér að ofan. 

Innlánsleið

Eignir innlánsleiðar eru að fullu ávaxtaðar í innlánum banka með áherslu á verðtryggð innlán. Hrein nafnávöxtun árið 2017 var 3,0% sem samsvarar 1,3% raunávöxtun.

Innlánsleið 2017  2016  2015 2014  2013

Hrein nafnávöxtun*

3,0%  3,8%  3,4%  2,6% 5,2%

Hrein raunávöxtun*

1,3%  1,6%  1,4%  1,6%  1,5%

*Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME (ekki daglegt gengi eigna).