Fjárfestingar

Sjóðurinn er fagfjárfestir sem hefur að höfuðmarkmiði að hámarka eignir og réttindi sjóðfélaganna og skal það sjónarmið lagt til grundvallar við fjárfestingar og eignastýringu á verðbréfasafni sjóðsins.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna er langtímafjárfestir með mótaða fjárfestingarstefnu. Fjármunir sjóðsins skulu ávaxtaðir með hliðsjón af þeim kjörum, sem best eru boðin á hverjum tíma, að teknu tilliti til varúðarsjónarmiða, áhættu og verðtryggðra langtímaskuldbindinga sjóðsins.

LV hefur einnig sett sér heildstæða stefnu um ábyrgar fjárfestingar við stýringu eignasafna og meðferð eigendavalds. 

LV leggur áherslu á aukið gagnsæi í upplýsingagjöf. Upplýsingar um eignasamsetningu, ávöxtun, kennitölur úr ársreikningum og annað tilfallandi efni sem upplýst getur um stöðu sjóðsins er sett fram á aðgengilegan hátt.

Upplýsingar um fjárfestingar sjóðsins eru nýjustu   árs-og sjálfbærniskýrslu sjóðsins