Stjórn

Stjórn sjóðsins er skipuð átta mönnum. Fjórir eru tilnefndir af VR, þrír af af Samtökum atvinnulífsins og einn af Félagi atvinnurekenda. Hvert framangreindra aðildarsamtaka sjóðsins tilnefnir einn stjórnarmann til vara. VR tilnefnir stjórnarmenn til fjögurra ára í senn en tilnefningartími stjórnarmanna sem tilnefndir eru af Samtökum Atvinnulífsins og Félagi atvinnurekenda er tvö ár. Sjá nánar í samþykktum sjóðsins.

Stjórn sjóðsins skipa

Jón Ólafur Halldórsson formaður stjórnar
Stefán Sveinbjörnsson varaformaður

Árni Stefánsson
Bjarni Þór Sigurðsson
Guðný Rósa Þorvarðardóttir
Guðrún Johnsen
Helga Ingólfsdóttir
Sigrún Helgadóttir

Bjarni Þór Sigurðsson, Guðrún Johnsen, Helga Ingólfsdóttir og Stefán Sveinbjörnsson eru tilnefnd af VR. Árni Stefánsson, Jón Ólafur Halldórsson og Sigrún Helgadóttir eru tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins og Guðný Rósa Þorvarðardóttir er tilnefnd af Félagi atvinnurekenda.

Stjórnin ber ábyrgð á starfsemi sjóðsins í samræmi við ákvæði laga og samþykkta sjóðsins. Meðal þess sem stjórnin fjallar um á fundum sínum eru breytingar á samþykktum, mótun fjárfestinga- og hluthafastefnu, fjárhagsáætlanir, lánareglur og kynningarmál.