Tegundir lána

- Verðtryggt eða óverðtryggt -

Tvennskonar lán bjóðast sjóðfélögum:

  • verðtryggð lán með föstum vöxtum
  • óverðtryggð lán

Lánstími er allt að 40 árum. Lánareiknivélin nýtist vel til að kynna sér hvað best hentar.


  Verðtryggð lán Óverðtryggð lán
Hægari eignamyndun (verðbólga hækkar höfuðstól)  
Hraðari eignamyndun (höfuðstóll er óháður verðbólgu)  
Verðbólga hefur bein áhrif á greiðslubyrði  
Vaxtaákvarðanir geta hækkað/lækkað greiðslubyrði töluvert  
Minni líkur á sveiflum í greiðslubyrði  

 

  Jafnar greiðslur Jafnar afborganir
Mánaðargreiðsla (afborgun + vextir) er jöfn út lánstímann. *  
Afborganir af höfuðstól eru jafnar, vaxtabyrði fer lækkandi. *  
Mánaðarlegar greiðslur eru lægri í upphafi.  
Mánaðarlegar greiðslur eru hærri í upphafi, fara svo lækkandi.  
Hægari eignamyndun.  


* Í verðtryggðum lánum breytast mánaðargreiðslur í takt við verðbólgu.