Greiðslumat

Vegna anna og sumarleyfa er afgreiðslutíma lána allt að 6-8 vikur. Sem getur styst eða lengst eftir atvikum.

Gæta þarf þess að öll nauðsynleg gögn fylgi með lánsumsókn. Öll gögn verða að liggja fyrir áður en vinnsla umsóknar hefst.
Athygli er vakin á því að lífeyrissjóðurinn getur óskað eftir fleiri gögnum en hér eru tilgreind.
Ef verið er að greiðslumeta hjón/sambúðarfólk þá þarf að skila inn gögnum fyrir báða aðila.

Skila þarf inn eftirfarandi gögnum:

 • Undirrituð lánsumsókn.
 • Nýtt veðbókavottorð vegna allra fasteigna í eigu lántaka – Sjóðurinn getur útvegað veðbókayfirlit gegn gjaldi ( sjá gjaldskrá ).
 • Matsverð fasteigna í eigu lántaka eða fasteigna sem hann hyggst kaupa, t.d. fasteignamat, undirritaður kaupsamningur eða undirritað kauptilboð.
 • Afrit af tryggingarbréfum sem hvíla á eigninni (ef við á).
 • Ef eign er ekki fullbúin, þ.e. komin á byggingarstig 7 þarf að fylgja vottorð um smíða- eða brunatryggingu frá tryggingarfélagi. Fasteign telst einungis veðhæf ef hún er skráð á byggingarstig 4 samkvæmt Þjóðskrá Íslands. 
 • Afrit af kauptilboði eða söluyfirliti vegna eignar sem verið er að selja.

Upplýsingar um tekjur

 • Staðfest afrit af síðasta skattframtali (aðgengilegt á www.skattur.is).
 • Staðgreiðsluyfirlit RSK fyrir síðustu 12 mánuði (aðgengilegt á http://www.skattur.is/). 
 • Afrit af launaseðlum vegna síðustu þriggja mánaða.
 • Sjálfstæðir atvinnurekendur og verktakar þurfa að skila inn staðgreiðslu reiknaðs endurgjalds síðustu 6 mánuði og launaseðlum (ef við á).
 • Staðfesting á föstum bótagreiðslum (meðlag, bætur, lífeyrir).
 • Ef umsækjandi er að hefja störf hjá nýjum vinnuveitanda eða tekjur hækka, þarf staðfesting vinnuveitandans um ráðningu og launakjör að liggja fyrir.
 • Staðfesting á fjármagnstekjum, þ.e. arður og leigutekjur utan rekstrar (ef við á).
  • Ef umsækjandi fær arðgreiðslur verður staðfesting um slíkt að liggja fyrir auk ársreikning viðkomandi félags.
  • Einungis er tekið tillit til leigutekna ef þinglýstur leigusamningur er fyrir hendi, af öðru húsnæði en heimili viðkomandi.
 • Ef um er að ræða samlagsfélag (slf.) eða sameignarfélag (sf.) þá þarf staðfestingu á greiðslum frá félaginu síðustu 12 mánuði að liggja fyrir.
 • Ef staðfesting á launum liggur ekki fyrir skal leggja fram fullnægjandi skýringar um afkomu, samanber tekjustofnsupplýsingar í skattframtali.  

Upplýsingar um skuldir

 • Staðfesting á eftirstöðvum og greiðslubyrði allra skulda (fasteignalán, LÍN, raðgreiðslusamningar, bílalán ásamt öðrum skuldbindingum).
 • Ef greiða á upp lán þarf að fylgja staðfesting á uppgreiðsluverðmæti lánsins ásamt uppgreiðslukostnaði ef við á.
 • Afrit af skuldabréfi eða annarri lántöku, sé ekki komið að fyrsta gjalddaga þess (ef við á).
 • Upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar (ef við á).

Önnur gögn

 • Ef um hjónaskilnað er að ræða þarf fjárskipta- og skilnaðarsamning staðfestan af sýslumanni.
 • Skuldir og eignir erlendis.
  • Skila þarf inn sambærilegum gögnum fyrir skuldir og eignir erlendis.
  • Umsækjandi þarf að útskýra eða þýða gögnin yfir á íslensku. 

Lánsumsókn