Reiknaðu þitt lán

- Áætluð greiðslubyrði sjóðfélagalána -

kr.
ár
Mögulegur lánstími er 5 – 40 ár
%
Þróun ársverðbólgu
Útborguð upphæð: kr.

3,40% Fastir vextir
Verðtryggð lán

%

Meðalafborgun fyrsta árs
Heildargreiðsla: kr.

2,06% Breytilegir vextir
Verðtryggð lán

%
Verða 2,26% frá 1. ágúst

Meðalafborgun fyrsta árs
Heildargreiðsla: kr.

5,14% Fastir vextir
Óverðtryggð lán

%

Meðalafborgun fyrsta árs
Heildargreiðsla: kr.
  • Upphæð láns
  • Útborgun að frádregnum kostnaði
  • Meðalafborgun fyrsta árs
  • Lánstími
  • Vextir
  • Lántökukostnaður
  • Þinglýsing
  • Vextir, verðbætur og greiðslugjald
  • Hlutfallstala kostnaðar
  • Heildargreiðsla