Örorkulífeyrir

Þú átt rétt á örorkulífeyri ef starfsgeta þín skerðist vegna sjúkdóma eða slyss þannig að trúnaðarlæknir sjóðsins meti skerðinguna til a.m.k. 50% örorku. Einnig fylgir réttur til barnalífeyris og úttektar séreignarlífeyris.

Þeir sem greitt hafa í sjóðinn í tiltekinn tíma fyrir atburð sem veldur örorku ávinna sér rétt til svokallaðs framreiknings örorkulífeyris. Með framreikningi er bætt við áunnin réttindi, þeim réttindum sem reikna má með að þú hefðir öðlast til 65 ára aldurs miðað við meðaltal réttinda síðustu þrjú ár áður en örorka átti sér stað. Framreikningur getur  verið skertur skv. gr. 13.7 í samþykktum sjóðins ef iðgjaldagreiðslur eru stopular í  fleiri en 1 ár frá 25 ára aldri til orkutaps.

Örorkulífeyrir verður aldrei hærri en sem nemur þeim tekjumissi sem sjóðfélagi hefur sannanlega orðið fyrir vegna örorkunnar.

Fyrstu þrjú árin miðast örorkumat við getu sjóðfélagans til að gegna því starfi sem hann hefur gegnt og veitti honum aðild að sjóðnum. Eftir þann tíma miðast örorkumat við getu hans til almennra starfa.

Skilyrði

  • Verði sjóðfélagi ófær um að gegna því starfi sem veitti honum aðild að sjóðnum á hann rétt á örorkulífeyri.
  • Að örorka hans sé metin a.m.k. 50%.
  • Að sjóðfélagi hafi orðið fyrir tekjumissi vegna örorkunnar
  • Ekki er greiddur örorkulífeyrir ef orkutap hefur varað skemur en sex mánuði.

Hvernig sæki ég um örorkulífeyri

Þú fyllir út umsókn um örorkulífeyri .

Fylgigögn:

  • Umsókn
  • Læknisvottorð - sérstakt læknisvottorð vegna umsóknar um örorkulífeyri
  • Tekjuútskrift úr skattframtölum - 3 ár fyrir orkutap.  Þetta geturðu nálgast hjá skattstjóra eða á vef RSK með veflykli. 

Örorkumat

Örorkumat fer fram hjá trúnaðarlækni sjóðsins.

Þegar umsókn um örorkulífeyri hefur borist er sjóðfélagi boðaður bréflega í viðtal og skoðun hjá trúnaðarlækni.

Trúnaðarlæknirinn er staðsettur á 3. hæð í Kringlunni 7 (Hús verslunarinnar), 103 Reykjavík.

Vakin er athygli á því að þær umsóknir sem berast til Lífeyrissjóðs verzlunarmanna vegna örorkulífeyris verða teknar fyrir af þverfaglegu teymi VIRK og trúnaðarlækni lífeyrissjóðsins. Þar er markvisst skoðað hvort reyna eigi starfsendurhæfingu áður en til mats á örorku kemur.


 Reglur um örorkulífeyri er að finna í samþykktum sjóðsins.
Nánari upplýsingar er að finna í almennum upplýsingum um örorkulífeyri.