Ævileið II

Hentugur fjárfestingartími: lengur en 5 ár

Ævileið II hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungs langs tíma og er hugsuð fyrir sjóðfélaga eldri en 54 ára. Ævileið II er áhættuminna safn en Ævileið I og stefna safnsins er að hlutfall skuldabréfa sé um 75% af safninu. Hlutabréf nema um fjórðung af safninu að jafnaði, þar sem vægi erlendra verðbréfa er meira en innlendra. Markmið safnsins er að skila stöðugri ávöxtun með takmarkaðri áhættu.

Fjárfestingarstefna

Ævileið II horfir einkum til miðlungs langs tíma við ávöxtun fjármuna að teknu tilliti til áhættu. Ævileið II hefur heimild til að fjárfesta m.a. í hlutabréfum og skuldabréfum, bæði skráðum og óskráðum, hlutdeildarskírteinum sjóða, innlánum og öðrum fjármálagerningum. Stefnt er á að hlutfall skuldabréfa sé um 75% af safninu og hlutabréf um 25% af safninu. Heimilt er að fjárfesta bæði í innlendum og erlendum verðbréfum en hámarksfjárfesting í erlendum verðbréfum er 50% af eignum fjárfestingarleiðarinnar.

Ávöxtun eftir tímabilum

NafnávöxtunÆvileið II
Frá áramótum2,6%
1 mán0,7%
3 mán1,2%
6 mán-0,7%
12 mán-0,5%
3 ára meðaltal  5,1%
5 ára meðaltal 6,9%

Ávöxtun miðast við gengi í febrúar 2023. Gengi miðast við stöðu ávöxtunarleiða 24. febrúar 2023.

Skipting eignasafns Ævileiðar II

Vægi
30.09.2022
Stefna Lágmark Hámark
Ríkisskuldabréf 23,7%25% 10% 50%
Veðskuldabréf og
fasteignatengd verðbréf
32,7% 35% 15% 70%
Önnur skuldabréf 16,7% 15% 0% 30%
Innlend hlutabréf 11,1% 10% 0% 20%
Innlent laust fé 3,0% 0% 0% 30%
Erlend hlutabréf 12,8% 15% 0% 30%
Aðrar erlendar eignir 0,0% 0% 0% 20%

  • Ævileið II stefnir að því að 15% eigna séu í erlendri mynt og 85% í íslenskum krónum. 
  • Markmið um meðalbinditíma skuldabréfaflokka er um 6 ár hjá Ævileið II.

Helstu upplýsingar 30.9.2022


LV tekur ekki þóknun fyrir rekstur séreignarleiða sinna. Einungis er dreginn frá beinn rekstrarkostnaður. Á síðasta ári var heildar rekstrarkostnaður Ævileiðar II 0,2% af eignum sjóðsins.