Fjárfestingarleiðir

Sjóðurinn býður upp á þrjár fjárfestingarleiðir í séreignarsparnaði. Þær eru Ævileið I, Ævileið II og Ævileið III. Einnig er hægt að velja Ævilínu sem felur í sér sjálfvirkan flutning milli fjárfestingarleiða.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna býður sjóðfélögum val um fjárfestingarleiðir fyrir séreignarsparnað. Eignasamsetning leiðanna byggir á eignaflokkum sem gera má ráð fyrir að hafi mismikla vænta ávöxtun og áhættu. Markmið með mismunandi eignasamsetningu milli leiða er til að mæta ólíkum þörfum sjóðfélaga svo sem aldri og áhættuþoli. Við val á fjárfestingarleið er því meðal annars ráðlagt að huga að því hve langt er í útgreiðslu, hver eignastaða sjóðfélagans er og hvert viðhorf sé til áhættu. 

Ekki er hægt að segja til um það með fullri vissu hvaða fjárfestingarleið skili hæstri ávöxtun þegar horft er til framtíðar. Almennt séð er gengið út frá því að hlutabréf gefi hærri ávöxtun til lengri tíma en skuldabréf, hinsvegar eru meiri líkur á sveiflum í ávöxtun hlutabréfa og því er áhættan meiri. Lífeyrissjóður verzlunarmanna ráðleggur sjóðfélögum að draga úr áhættu í fjárfestingum eftir því sem nær dregur úttekt. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna telur að blönduð og vel dreifð verðbréfasöfn séu hentugt fyrirkomulag við ávöxtun lífeyrissparnaðar. Til að draga úr áhættu og sveiflum í ávöxtun eignasafna þurfa þau að vera vel áhættudreifð. Skuldabréf eru hugsuð sem grunnstoð í eignasöfnum sem skila jafnri og stöðugri ávöxtun og hlutabréf hugsuð til að ná fram hærri ávöxtun til lengri tíma. Þessum markmiðum er ætlað að ná í Ævileiðum I-III, þar sem dregið er úr áhættu eftir því sem nær dregur úttekt. Lífeyrissjóður verzlunarmanna telur æskilegt að vægi hlutabréfa í lífeyrissparnaði sé að jafnaði ekki mikið yfir helmingi safnsins.

Ævileið I

  • Hentugur fjárfestingartími: lengur en 7 ár

Ævileið I hentar vel þeim sem eru að ávaxta séreignarsparnað sinn til lengri tíma og er hugsuð fyrir sjóðfélaga yngri en 55 ára. Hlutfall hlutabréfa og erlendra verðbréfa er hæst í Ævileið I af þeim leiðum sem í boði eru. Stefnt er á að helmingur safnsins sé í hlutabréfum og helmingur í skuldabréfum. Markmið safnsins er að skila góðri langtímaávöxtun með skilvirkri eignadreifingu.

Ávöxtun eftir tímabilum

Frá áramótum8,5%
1 mán-1,2%
3 mán1,5%
6 mán15,1%
12 mán10,9%

Skipting eignasafns Ævileiðar I

 

Vægi
31.3.2020

Stefna  Lágmark   Hámark

Ríkisskuldabréf

 6,0%  10%  0%  30%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf  29,5%  25%  0%  50%
Önnur skuldabréf  15,0%  15%  0%  30%
Innlend hlutabréf  16.9%  20%  10%  40%
Innlent laust fé  6,2%  0%  0%  30%
Erlend hlutabréf  26,4%  30%  20%  50%
Aðrar erlendar eignir  0%  0%  0%  20%

Ævileið II

  • Hentugur fjárfestingartími: lengur en 5 ár

Ævileið II hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungi langs tíma og er hugsuð fyrir sjóðfélaga eldri en 54 ára. Ævileið II er áhættuminna safn en Ævileið I og stefnt er á að hlutfall skuldabréfa sé um 75% af safninu og hlutabréf um 25% af safninu, þar sem vægi erlendra hlutabréfa er meira en innlendra. Markmið safnsins er að skila stöðugri ávöxtun með takmarkaðri áhættu.

Ávöxtun eftir tímabilum

Ævileið II
Frá áramótum8,5%
1 mán-1,9%
3 mán1,5%
6 mán9,5%
12 mán10,2%

Skipting eignasafns Ævileiðar II

 

Vægi 
31.3.2020

 Stefna  Lágmark   Hámark 
Ríkisskuldabréf   23,6% 25%   10%  50%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf   34,6%  35%  15%  70%

Önnur skuldabréf

 14,4%  15%  0%  30%

Innlend hlutabréf

 8,0%  10%  0%  20%

Innlent laust fé

 6,7%  0%  0%  30%

Erlend hlutabréf

 12,6%  15%  5%  30%

Aðrar erlendar eignir

 0%  0%  0%  20%

Ævileið III 

  • Hentugur fjárfestingartími: t.d. eftir að útgreiðsla hefst

Ævileið III hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungs og skemmri tíma og er hugsuð t.d. fyrir sjóðfélaga sem hafa hafið útgreiðslur. Ævileið III inniheldur takmarkaða áhættu sem næst með samsetningu skuldabréfa og innlána. Stefna safnsins er að hlutfall skuldabréfa sé um 80% af safninu og um 20% í innlánum. Hlutabréf eru ekki hluti af fjárfestingarmengi Ævileiðar III. Markmið safnsins er að varðveita áunna eign, en um leið skila jákvæðri raunávöxtun.

Ávöxtun eftir tímabilum

Frá áramótum5,9%
1 mán0,4%
3 mán0,9%
6 mán2,9%
12 mán6,8%

Skipting eignasafns Ævileiðar III

   Vægi 31.3.2020 Stefna    Lágmark Hámark 
Ríkisskuldabréf    48,4%  50%  20%  100%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf  30,5%  30%  0%  60%
Önnur skuldabréf  0,6%  0%  0%  50%
Innlend hlutabréf  0%  0%  0%  0%
Innlent laust fé  20,4%  20%  0%  30%
Erlend hlutabréf  0%  0%  0%  0%
Aðrar erlendar eignir  0%  0%  0%  0%

Ævilína, færsla milli eignasafna eftir aldri

Sjóðfélögum er boðið upp á sjálfvirka tilfærslu á milli fjárfestingarleiða eftir aldri og færist eign viðkomandi milli fjárfestingarleiða við eftirfarandi aldursmörk:

  • Ævileið I: yngri en 55 ára
  • Ævileið II: eldri en 54 ára
  • Ævileið III: Frá úttekt


Ef sjóðfélagi velur ekki sjálfvirka tilfærslu á milli fjárfestingarleiða, er þó mögulegt að velja tilfærslu síðar.

Mánaðarlegt gengi Ævileiða frá stofnun

   Ævileið I  Ævileið II  Ævileið III
September 2020 128,9 129,6 119,2
Ágúst 2020 130,5  132,1  118,5 
Júlí 2020 128,3  128,8  118,7 
Júní 2020 127,0 127,7 118,1
Maí 2020 123,5 125,3 117,5
Apríl 2020 120,2 123,0 116,5
Mars 2020 112,0  118,4 115,8
Febrúar 2020 126,4 123,1 114,3
Janúar 2020 122,04 121,65 113,41
Desember 2019  119,2  119,3  112,4
Nóvember 2019 118,0 118,7 112,4
Október 2019  116,4 118,3  112,5
September 2019 116.2 117,2 111,6
Ágúst 2019 115,4 117,1 111,5
Júlí 2019 117,0 117,2 110,9
Júní 2019 117,4 117,2 110,5
Maí 2019   115,7  115,9  110,1
Apríl 2019  112,9  113,3  108,7
Mars 2019  110,0  110,6  107,8
Febrúar 2019  108,3  108,9  107,1
Janúar 2019  107,8  108,8  106,9
Desember 2018  104,0  106,2  106,6
Nóvember 2018  106,5  106,7  105,4
Október 2018  104,2  104,8  104,8
September 2018  105,1  105,3  104,6
Ágúst 2018  104,4  104,4  104,3
Júlí 2018  103,7  104,4  104,0
Júní 2018  104,1  104,0  103,3
Maí 2018  103,8  103,8  103,2
Apríl 2018  102,6  103,3  103,8
Mars 2018   101,6  102,2  102,6
Febrúar 2018  102,1  102,3  102,3
Janúar 2018 103,7  103,3  102,2
Desember 2017  102,2  102,5  102,2
Nóvember 2017  101,5  102,3  102,0
Október 2017 101,4 101,3 101,0 
 September 2017 100,5  100,7 101,0 
 Ágúst 2017 100  100  100 

Ávöxtun Ævileiða eftir tímabilum

   Ævileið I Ævileið II   Ævileið III
Frá áramótum  8,5% 8,5%  5,9%
1 mán -1,5%  -1,9%  0,4%
3 mán 1,5% 1,5% 0,9%
6 mán 15,1%  9,5%  2,9%
12 mán 10,9%  10,3%  6,8%

Ávöxtun hér er reiknuð útfrá daglegu gengi eigna. Ávöxtun tímabila annarra en áranna 2018 og 2019 miðast frá gengi í september 2020.

Mynd: Nafnávöxtun Ævileiða frá stofnun leiðanna.

Verðbréfaleið

Verðbréfaleið er fjárfestingarleið sem var opin fyrir nýjum sjóðfélögum fram til 1. júlí 2017. Verðbréfaleiðin fylgir sömu fjárfestingarstefnu og sameignardeild. Sjóðfélögum sem eiga lífeyrissparnað í Verðbréfaleið er heimilt að flytja eign sína í Ævileið I, II eða III en ekki er heimilt að flytja eignir úr Ævileiðum yfir í Verðbréfaleið.

Skipting eignasafns Verðbréfaleiðar

 Eignaflokkar

Vægi
31.3.2020 

Stefna  Lágmark  Hámark
Ríkisskuldabréf 19,3%   17,0% 12,0%  30,0%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf   22,3%  21,5%  12,0%  32,0%
Önnur skuldabréf  3,9%  4,9%  0,0%  10,0%
Innlend hlutabréf  14,5% 15,6%   7,5%  20,0%
Innlent laust fé  0,7%  0,5%  0,0%  10,0%
Erlend hlutabréf 33,4%   39,0%  20,0%  50,0%
Aðrar erlendar eignir  5,8%  1,5%  0,0%  20,0%

Ávöxtun Verðbréfaleiðar eftir tímabilum

Ávöxtun tímabila skemur en 12 mánuði

  Verðbréfaleið 
 Frá áramótum  8,3%
 1 mán -0,8% 
 3 mán  2,3%
 6 mán 14,5%
 12 mán 11,3%

Söguleg ávöxtun og langtímaávöxtun

Ávöxtun 2019 2018 2017 2016 2015
Hrein nafnávöxtun 18,7% 4,3% 7,6% 0,9% 12,4%
Raunávöxtun 15,8% 1,1% 5,9% (1,0%) 10,3%
Hrein raunávöxtun 15,6% 1,0% 5,7% (1,2%) 10,2%
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) 6,1% 4,8% 5,9% 6,4% 7,3%
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) 6,0% 4,6% 1,7% 1,2% 2,5%