Fjárfestingarleiðir

Sjóðurinn býður upp á þrjár fjárfestingarleiðir í séreignarsparnaði. Þær eru Ævileið I, Ævileið II og Ævileið III. Einnig er hægt að velja Ævilínu sem felur í sér sjálfvirkan flutning milli fjárfestingarleiða.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna býður sjóðfélögum val um fjárfestingarleiðir fyrir séreignarsparnað. Eignasamsetning leiðanna byggir á eignaflokkum sem gera má ráð fyrir að hafi mismikla vænta ávöxtun og áhættu. Markmið með mismunandi eignasamsetningu milli leiða er til að mæta ólíkum þörfum sjóðfélaga svo sem aldri og áhættuþoli. Við val á fjárfestingarleið er því meðal annars ráðlagt að huga að því hve langt er í útgreiðslu, hver eignastaða sjóðfélagans er og hvert viðhorf sé til áhættu. 

Ekki er hægt að segja til um það með fullri vissu hvaða fjárfestingarleið skili hæstri ávöxtun þegar horft er til framtíðar. Almennt séð er gengið út frá því að hlutabréf gefi hærri ávöxtun til lengri tíma en skuldabréf, hinsvegar eru meiri líkur á sveiflum í ávöxtun hlutabréfa og því er áhættan meiri. Lífeyrissjóður verzlunarmanna ráðleggur sjóðfélögum að draga úr áhættu í fjárfestingum eftir því sem nær dregur úttekt. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna telur að blönduð og vel dreifð verðbréfasöfn séu hentugt fyrirkomulag við ávöxtun lífeyrissparnaðar. Til að draga úr áhættu og sveiflum í ávöxtun eignasafna þurfa þau að vera vel áhættudreifð. Skuldabréf eru hugsuð sem grunnstoð í eignasöfnum sem skila jafnri og stöðugri ávöxtun og hlutabréf hugsuð til að ná fram hærri ávöxtun til lengri tíma. Þessum markmiðum er ætlað að ná í Ævileiðum I-III, þar sem dregið er úr áhættu eftir því sem nær dregur úttekt. Lífeyrissjóður verzlunarmanna telur æskilegt að vægi hlutabréfa í lífeyrissparnaði sé að jafnaði ekki mikið yfir helmingi safnsins.

Ævileið I

  • Hentugur fjárfestingartími: lengur en 7 ár

Ævileið I hentar vel þeim sem eru að ávaxta séreignarsparnað sinn til lengri tíma og er hugsuð fyrir sjóðfélaga yngri en 55 ára. Hlutfall hlutabréfa og erlendra verðbréfa er hæst í Ævileið I af þeim leiðum sem í boði eru. Stefnt er á að helmingur safnsins sé í hlutabréfum og helmingur í skuldabréfum. Markmið safnsins er að skila góðri langtímaávöxtun með skilvirkri eignadreifingu.

Lykilupplýsingar

Ávöxtun eftir tímabilum
  Ævileið I
Frá áramótum -4,6%
1 mán  2,2%
3 mán   3,4%
6 mán   0,5%
12 mán  -1,2%

Ávöxtun miðast við gengi í ágúst 2022. Gengi miðast við stöðu ávöxtunarleiða 26. ágúst 2022.

Skipting eignasafns Ævileiðar I

 

  Vægi
31.09.2021

Stefna  Lágmark   Hámark

Ríkisskuldabréf

 8,9%  10%  0%  30%
Veðskuldabréf og
fasteignatengd verðbréf
22,8%  25%  0%  50%
Önnur skuldabréf  13,7%  15%  0%  30%
Innlend hlutabréf  23,2%  20%  10%  40%
Innlent laust fé  2,3%  0%  0%  30%
Erlend hlutabréf  29,2%  30%  10%  50%
Aðrar erlendar eignir  0,0%  0%  0%  20%

Ævileið II

  • Hentugur fjárfestingartími: lengur en 5 ár

Ævileið II hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungi langs tíma og er hugsuð fyrir sjóðfélaga eldri en 54 ára. Ævileið II er áhættuminna safn en Ævileið I og stefnt er á að hlutfall skuldabréfa sé um 75% af safninu og hlutabréf um 25% af safninu, þar sem vægi erlendra hlutabréfa er meira en innlendra. Markmið safnsins er að skila stöðugri ávöxtun með takmarkaðri áhættu.

Lykilupplýsingar

Ávöxtun eftir tímabilum

  Ævileið II
Frá áramótum -2,4%
1 mán 1,3%
3 mán 1,4%
6 mán 0,2%
12 mán 0,1%

Ávöxtun miðast við gengi í ágúst 2022. Gengi miðast við stöðu ávöxtunarleiða 26. ágúst 2022.

Skipting eignasafns Ævileiðar II

 

Vægi
31.09.2021

 Stefna  Lágmark   Hámark 
Ríkisskuldabréf   22,4% 25%  10%  50%
Veðskuldabréf og
fasteignatengd verðbréf 
 32,8%  35%  15%  70%

Önnur skuldabréf

 13,4%  15%  0%  30%

Innlend hlutabréf

 12,3%  10%  0%  20%

Innlent laust fé

 3,3%  0%  0%  30%

Erlend hlutabréf

 15,9%  15%  0%  30%

Aðrar erlendar eignir

 0,0%  0%  0%  20%

Ævileið III 

  • Hentugur fjárfestingartími: t.d. eftir að útgreiðsla hefst

Ævileið III hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungs og skemmri tíma og er hugsuð t.d. fyrir sjóðfélaga sem hafa hafið útgreiðslur. Ævileið III inniheldur takmarkaða áhættu sem næst með samsetningu skuldabréfa og innlána. Stefna safnsins er að hlutfall skuldabréfa sé um 80% af safninu og um 20% í innlánum. Hlutabréf eru ekki hluti af fjárfestingarmengi Ævileiðar III. Markmið safnsins er að varðveita áunna eign, en um leið skila jákvæðri raunávöxtun.

Lykilupplýsingar

Ávöxtun eftir tímabilum

   Ævileið III
Frá áramótum 0,8%
1 mán 0,3%
3 mán 1,0%
6 mán 0,7%
12 mán

 1,1%

Ávöxtun miðast við gengi í ágúst 2022. Gengi miðast við stöðu ávöxtunarleiða 26. ágúst 2022.

Skipting eignasafns Ævileiðar III

   Vægi
31.09.2021
Stefna Lágmark Hámark 
Ríkisskuldabréf    49,6%  50%  20%  100%
Veðskuldabréf og
fasteignatengd verðbréf
 31,7%  30%  0%  60%
Önnur skuldabréf  0,0%  0%  0%  50%
Innlend hlutabréf  0,0%  0%  0%  0%
Innlent laust fé  18,7%  20%  0%  40%
Erlend hlutabréf  0,0%  0%  0%  0%
Aðrar erlendar eignir  0,0%  0%  0%  0%

Ævilína, færsla milli eignasafna eftir aldri

Sjóðfélögum er boðið upp á sjálfvirka tilfærslu á milli fjárfestingarleiða eftir aldri og færist eign viðkomandi milli fjárfestingarleiða við eftirfarandi aldursmörk:

  • Ævileið I: yngri en 55 ára
  • Ævileið II: eldri en 54 ára
  • Ævileið III: Frá úttekt


Ef sjóðfélagi velur ekki sjálfvirka tilfærslu á milli fjárfestingarleiða, er þó mögulegt að velja tilfærslu síðar.

Mánaðarlegt gengi Ævileiða frá stofnun

   Ævileið I  Ævileið II  Ævileið III
Ágúst 2022 153,9  144,1  121,8
Júlí 2022  150,6  142,2  121,4 
Júní 2022 147,7  140,6  120,1 
Maí 2022 148,9  142,1  120,6 
Apríl 2022  155,2  145,4  120,9 
Mars 2022  157,5  146,3  121,2 
Febrúar 2022  153,2  143,8  121,0 
Janúar 2022  155,3  144,3  120,8 
Desember 2021  161,4  147,7  120,8 
Nóvember 2021  160,8  147,4  120,8 
Október 2021  158,6  146,2  120,8 
September 2021  155,4  144,4  120,9 
Ágúst 2021 155,7 144,0  120,5 
Júlí 2021 153,4  143,2  120,7 
Júní 2021   147,9 139,9  120,2 
Maí 2021  146,1  138,3  120 
Apríl 2021 147,3  139,5  120 
Mars 2021  141,8  136,2  119,9 
Febrúar 2021  143,9 136,9  119,5 
Janúar 2021 140,4 135 119,2
Desember 2020 135,8 132,5 119
Nóvember 2020 134,6 131,9 118,7
Október 2020 132,5 130,7 118,5
September 2020 128,9 129,6 119,2
Ágúst 2020 130,5 132,1 118,5
Júlí 2020 128,3 128,8 118,7
Júní 2020 127,0 127,7 118,1
Maí 2020 123,5 125,3 117,5
Apríl 2020 120,2 123,0 116,5
Mars 2020 112,0  118,4 115,8
Febrúar 2020 126,4 123,1 114,3
Janúar 2020 122,04 121,65 113,41
Desember 2019  119,2  119,3  112,4
Nóvember 2019 118,0 118,7 112,4
Október 2019  116,4 118,3 112,5
September 2019 116.2 117,2 111,6
Ágúst 2019 115,4 117,1 111,5
Júlí 2019 117,0 117,2 110,9
Júní 2019 117,4 117,2 110,5
Maí 2019   115,7 115,9 110,1
Apríl 2019  112,9 113,3 108,7
Mars 2019  110,0 110,6 107,8
Febrúar 2019  108,3 108,9 107,1
Janúar 2019  107,8 108,8 106,9
Desember 2018  104,0 106,2 106,6
Nóvember 2018  106,5 106,7 105,4
Október 2018  104,2 104,8 104,8
September 2018  105,1 105,3 104,6
Ágúst 2018  104,4 104,4 104,3
Júlí 2018  103,7 104,4 104,0
Júní 2018  104,1 104,0  103,3
Maí 2018  103,8 103,8  103,2
Apríl 2018  102,6 103,3  103,8
Mars 2018   101,6 102,2  102,6
Febrúar 2018  102,1 102,3  102,3
Janúar 2018 103,7 103,3  102,2
Desember 2017  102,2 102,5  102,2
Nóvember 2017  101,5 102,3  102,0
Október 2017 101,4 101,3 101,0
 September 2017 100,5 100,7 101,0
 Ágúst 2017 100 100 100

Ávöxtun Ævileiða eftir tímabilum

   Ævileið I Ævileið II   Ævileið III
Frá áramótum  -4,6%

      -2,4%

0,8%
1 mán

      2,2%

 1,3%  0,3%
3 mán

      3,4%

     1,4%

1,0%
6 mán

      0,5%

      0,2%

0,7%
12 mán

      -1,2%

      0,1%

     1,1%

Ávöxtun miðast við gengi í ágúst 2022. Gengi miðast við stöðu ávöxtunarleiða 26. ágúst 2022.

 

Mynd: Nafnávöxtun Ævileiða frá stofnun leiðanna.

Verðbréfaleið

Verðbréfaleið er fjárfestingarleið sem var opin fyrir nýjum sjóðfélögum fram til 1. júlí 2017. Verðbréfaleiðin fylgir sömu fjárfestingarstefnu og sameignardeild. Sjóðfélögum sem eiga lífeyrissparnað í Verðbréfaleið er heimilt að flytja eign sína í Ævileið I, II eða III en ekki er heimilt að flytja eignir úr Ævileiðum yfir í Verðbréfaleið.

Lykilupplýsingar

Skipting eignasafns Verðbréfaleiðar

 Eignaflokkar

Vægi
30.9.2021

Stefna Lágmark Hámark
Ríkisskuldabréf 15,4%  13,9% 7,5%  30,0%
Veðskuldabréf og
fasteignatengd verðbréf 
 15,9%  16,5%  10,0%  30,0%
Önnur skuldabréf  4,5%  5,0%  0,0%  10,0%
Innlend hlutabréf  19,6% 19,5%  7,5%  30,0%
Innlent laust fé  0,8%  0,6%  0,0%  10,0%
Erlend hlutabréf 40,6%  40,5%  20,0%  50,0%
Aðrar erlendar eignir  3,2%  4,0%  0,0%  20,0%

Mánaðarlegt gengi Verðbréfaleiðar

   Verðbréfaleið
Ágúst 2022 894,36 
Júlí 2022  876,99 
Júní 2022 857,11 
Maí 2022  858,30 
Apríl 2022  883,41 
Mars 2022 902,51 
Febrúar 2022 874,66 
Janúar 2022 887,46 
Desember 2021 905,89 
Nóvember 2021 911,66 
Október 2021 899,55 
September 2021  881,71 
Ágúst 2021 880,11 
Júlí 2021 866,76 
Júní 2021  837,58 
Maí 2021  829,11 
Apríl 2021 834,18
Mars  2021  802,60
Febrúar 2021  816,90 
Janúar 2021 788,17 
Desember 2020 789,15
Nóvember 2020  786,84
Október 2020  771,01
September 2020 747,43
Ágúst 2020 753,35
júlí 2020  739,87
Júní 2020 730,64
Maí 2020 716,26
Apríl 2020 705,13
Mars 2020 652,60
Febrúar 2020 709,24
Janúar 2020 700,17
Desember 2019 690,32
Nóvember 2019 679,96
Október 2019 669,73
September 2019  671,47
Ágúst 2019  657,74
Júlí 2019 663,41
Júní 2019 662,71
Maí 2019 648,49
Apríl 2019  637,17
Mars 2019 623,36
Febrúar 2019  609,20

Ávöxtun Verðbréfaleiðar eftir tímabilum

Ávöxtun tímabila skemur en 12 mánuði

  Verðbréfaleið
 Frá áramótum -3,1%
 1 mán 2,0% 
 3 mán 4,2%
 6 mán 2,3%
 12 mán 1,6%

Ávöxtun miðast við gengi í ágúst 2022. Gengi miðast við stöðu ávöxtunarleiða 26. ágúst 2022.

Söguleg ávöxtun og langtímaávöxtun

Ávöxtun  2021 2020  2019 2018 2017 2016
Hrein nafnávöxtun 16,9%  14,7%  18,7% 4,3% 7,6% 0,9%
Raunávöxtun 11,6%   11,0% 15,8% 1,1% 5,9% (1,0%)
Hrein raunávöxtun 11,5%  10,8%  15,6% 1,0% 5,7% (1,2%)
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) 8,8%  6,2%  6,1% 4,8% 5,9% 6,4%
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) 7,6%  6,7%  6,0% 4,6% 1,7% 1,2%

Eignasamsetning

Eignir sjóðsins eru í vel áhættudreifðum söfnum hlutabréfa og skuldabréfa innanlands og erlendis.

Hér má sjá sundurliðun á verðbréfaeign sjóðsins.