Fjárfestingarleiðir

Sjóðurinn býður upp á þrjár fjárfestingarleiðir í séreignarsparnaði. Þær eru Ævileið I, Ævileið II og Ævileið III. Einnig er hægt að velja Ævilínu sem felur í sér sjálfvirkan flutning milli fjárfestingarleiða.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna býður sjóðfélögum val um fjárfestingarleiðir fyrir séreignarsparnað. Eignasamsetning leiðanna byggir á eignaflokkum sem gera má ráð fyrir að hafi mismikla vænta ávöxtun og áhættu. Markmið með mismunandi eignasamsetningu milli leiða er til að mæta ólíkum þörfum sjóðfélaga svo sem aldri og áhættuþoli. Við val á fjárfestingarleið er því meðal annars ráðlagt að huga að því hve langt er í útgreiðslu, hver eignastaða sjóðfélagans er og hvert viðhorf sé til áhættu. 

Ekki er hægt að segja til um það með fullri vissu hvaða fjárfestingarleið skili hæstri ávöxtun þegar horft er til framtíðar. Almennt séð er gengið út frá því að hlutabréf gefi hærri ávöxtun til lengri tíma en skuldabréf, hinsvegar eru meiri líkur á sveiflum í ávöxtun hlutabréfa og því er áhættan meiri. Lífeyrissjóður verzlunarmanna ráðleggur sjóðfélögum að draga úr áhættu í fjárfestingum eftir því sem nær dregur úttekt. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna telur að blönduð og vel dreifð verðbréfasöfn séu hentugt fyrirkomulag við ávöxtun lífeyrissparnaðar. Til að draga úr áhættu og sveiflum í ávöxtun eignasafna þurfa þau að vera vel áhættudreifð. Skuldabréf eru hugsuð sem grunnstoð í eignasöfnum sem skila jafnri og stöðugri ávöxtun og hlutabréf hugsuð til að ná fram hærri ávöxtun til lengri tíma. Þessum markmiðum er ætlað að ná í Ævileiðum I-III, þar sem dregið er úr áhættu eftir því sem nær dregur úttekt. Lífeyrissjóður verzlunarmanna telur æskilegt að vægi hlutabréfa í lífeyrissparnaði sé að jafnaði ekki mikið yfir helmingi safnsins.

Eftirfarandi kökurit sýna skiptingu Ævileiða I til III:


Ævileið I

  • Hentugur fjárfestingartími: lengur en 7 ár

Ævileið I hentar vel þeim sem eru að ávaxta séreignarsparnað sinn til lengri tíma og er hugsuð fyrir sjóðfélaga yngri en 55 ára. Hlutfall hlutabréfa og erlendra verðbréfa er hæst í Ævileið I af þeim leiðum sem í boði eru. Stefnt er á að helmingur safnsins sé í hlutabréfum og helmingur í skuldabréfum. Markmið safnsins er að skila góðri langtímaávöxtun með skilvirkri eignadreifingu.

Skipting eignasafnsins í Ævileið I

 

 Staða 
31.12.2018

Stefna Lágmark  Hámark

Ríkisskuldabréf

 9% 10% 0% 30%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf 21% 25% 0% 50%
Önnur skuldabréf 16% 15% 0% 30%
Innlend hlutabréf 18% 20% 10% 40%
Innlent laust fé 12% 0% 0% 30%
Erlend hlutabréf 23% 30% 20% 50%
Aðrar erlendar eignir 0% 0% 0% 20%

Ævileið II

  • Hentugur fjárfestingartími: lengur en 5 ár

Ævileið II hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungi langs tíma og er hugsuð fyrir sjóðfélaga eldri en 54 ára. Ævileið II er áhættuminna safn en Ævileið I og stefnt er á að hlutfall skuldabréfa sé um 75% af safninu og hlutabréf um 25% af safninu, þar sem vægi erlendra hlutabréfa er meira en innlendra. Markmið safnsins er að skila stöðugri ávöxtun með takmarkaðri áhættu.

Skipting eignasafnsins í Ævileið II

 

 Staða 
31.12.2018 

 Stefna Lágmark  Hámark 
Ríkisskuldabréf  21%25%  10% 50%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf  27% 35% 15% 70%

Önnur skuldabréf

 20% 15% 0% 30%

Innlend hlutabréf

 11% 10% 0% 20%

Innlent laust fé

 9% 0% 0% 30%

Erlend hlutabréf

 13% 15% 5% 30%

Aðrar erlendar eignir

 0% 0% 0% 20%

Ævileið III 

  • Hentugur fjárfestingartími: t.d. eftir að útgreiðsla hefst

Ævileið III hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungs og skemmri tíma og er hugsuð t.d. fyrir sjóðfélaga sem hafa hafið útgreiðslur. Ævileið III inniheldur takmarkaða áhættu sem næst með samsetningu skuldabréfa og innlána. Stefna safnsins er að hlutfall skuldabréfa sé um 80% af safninu og um 20% í innlánum. Hlutabréf eru ekki hluti af fjárfestingarmengi Ævileiðar III. Markmið safnsins er að varðveita áunna eign, en um leið skila jákvæðri raunávöxtun.

Skipting eignasafnsins í Ævileið III

  Staða 31.12.2018 Stefna   LágmarkHámark 
Ríkisskuldabréf   48% 50% 20% 100%
Veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf
 26% 30% 0% 60%
Önnur skuldabréf
 1% 0% 10% 50%
Innlend hlutabréf
 0% 0% 0% 0%
Innlent laust fé
 25% 20% 0% 30%
Erlend hlutabréf
 0% 0% 0% 0%
Aðrar erlendar eignir
 0% 0% 0% 0%

Ævilína, færsla milli eignasafna eftir aldri

Sjóðfélögum er boðið upp á sjálfvirka tilfærslu á milli fjárfestingarleiða eftir aldri og færist eign viðkomandi milli fjárfestingarleiða við eftirfarandi aldursmörk:

  • Ævileið I: yngri en 55 ára
  • Ævileið II: eldri en 54 ára
  • Ævileið III: Frá úttekt


Ef sjóðfélagi velur ekki sjálfvirka tilfærslu á milli fjárfestingarleiða, er þó mögulegt að velja tilfærslu síðar.

Mánaðarlegt gengi Ævileiða frá stofnun

  Ævileið I Ævileið II Ævileið III
Desember 2019 119,2 119,3 112,4
Nóvember 2019118,0118,7112,4
Október 2019 116,4118,3 112,5
September 2019116.2117,2111,6
Ágúst 2019115,4117,1111,5
Júlí 2019117,0117,2110,9
Júní 2019117,4117,2110,5
Maí 2019  115,7 115,9 110,1
Apríl 2019 112,9 113,3 108,7
Mars 2019 110,0 110,6 107,8
Febrúar 2019 108,3 108,9 107,1
Janúar 2019 107,8 108,8 106,9
Desember 2018 104,0 106,2 106,6
Nóvember 2018 106,5 106,7 105,4
Október 2018 104,2
 104,8 104,8
September 2018 105,1 105,3 104,6
Ágúst 2018 104,4 104,4 104,3
Júlí 2018 103,7 104,4 104,0
Júní 2018 104,1 104,0 103,3
Maí 2018 103,8 103,8 103,2
Apríl 2018 102,6 103,3 103,8
Mars 2018  101,6 102,2 102,6
Febrúar 2018 102,1 102,3 102,3
Janúar 2018
103,7 103,3 102,2
Desember 2017 102,2 102,5 102,2
Nóvember 2017 101,5 102,3 102,0
Október 2017101,4101,3101,0 
 September 2017100,5 100,7101,0 
 Ágúst 2017100 100 100 

Ávöxtun Ævileiða eftir tímabilum

  Ævileið IÆvileið II  Ævileið III
2017 2,2% 2,5% 2,2%
2018 1,8% 3,6% 4,3%
YTD 14,6% 12,3% 5,4%
1 mán 1,0% 0,5% 0,0%
3 mán 2,6% 1,5%0,7%
6 mán 1,5% 1,8% 1,7%
12 mán 14,6% 12,3% 5,4%
Frá upphafi 19,2% 19,3%12,4%

Ávöxtun hér er reiknuð útfrá daglegu gengi eigna. Ávöxtun tímabila annarra en áranna 2017 og 2018 miðast frá gengi í desember 2019.


Mynd: Nafnávöxtun Ævileiða frá stofnun leiðanna.