Sjóðurinn óskar eftir að ráða sérfræðing í lífeyrisdeild með þekkingu á séreignarlífeyrissparnaði

25. feb. 2017

Lífeyrissjóður verzlunarmanna óskar eftir að ráða sérfræðing í lífeyrisdeild sjóðsins með þekkingu á séreignarlífeyrissparnaði. Meginþættir starfsins lúta að daglegri ráðgjöf og þjónustu varðandi lífeyrismál með áherslu á séreignarsparnað, samskiptum við viðskiptavini og aðrar deildir sjóðsins.

Verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með séreignarlífeyrissparnaði hjá sjóðnum
 • Ráðgjöf til sjóðfélaga varðandi uppbyggingu og nýtingu lífeyris
 • Samskipti við eignastýringu vegna ávöxtunar og upplýsingagjafar
 • Umsjón með kynningu á séreignarsparnaði innan sjóðsins
 • Markaðssetning á séreignarlífeyrissparnaði

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Þekking á markaði fyrir séreignarlífeyrissparnað
 • Reynslu af markaðssetningu og kynningu á þjónustu
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum

Um lífeyrissjóðinn

Lífeyrissjóðurinn var stofnaður þann 1. febrúar 1956. Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri. Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á almennum vinnumarkaði. Eignir hans nema um 600 milljörðum króna. Um 50 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins á liðnu ári og lífeyrisþegar eru rúmlega 15 þúsund.  Á skrifstofu sjóðsins starfa 40 starfsmenn.

Aðrar upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.