Samþykktabreytingar staðfestar

Unnið er að innleiðingu sem tekur gildi um áramótin.

19. des. 2022

Fjármálaráðuneytið hefur staðfest samþykktabreytingar LV sem fyrirhugað var að kæmu til framkvæmda í september. Unnið er að innleiðingu sem tekur gildi um áramótin. 

Fjármálaráðuneytið hefur staðfest samþykktabreytingar LV sem fyrirhugað var að kæmu til framkvæmda í september. Unnið er að innleiðingu sem tekur gildi um áramótin. 

Helstu breytingar um áramótin verða: 

Hærri greiðslur – aukin réttindi:

  • Hækkun lífeyrisgreiðslna um 7,18%*
  • Lenging makalífeyris
  • Tíðari endurútreikningur og þar með betri réttindi þeirra sem eru á eftirlaunum samhliða vinnu

Aukinn sveigjanleiki sem tekur mið af þörfum sjóðfélaga

  • Hægt að hefja eftirlaunatöku frá 60 ára aldri – var áður 65 ára
  • Styttri tími til að endurávinna sér framreikning vegna áfallaverndar
  • Viðmið fyrir eingreiðslu ævilangs lífeyris hækka

Þá verður aðlögun réttinda vegna breyttra lífslíka sem taka nú mið af framtíðarspám í stað sögulegra talna um lífslíkur.

Hægt er að kynna sér breytingarnar nánar hér.

*Sama á við um örorkulífeyrisþega ef viðmiðunartekjur leyfa, sbr. gr. 13.11 og 13.12.

Nánari upplýsingar um framkvæmd samþykktabreytinganna verða birta hér á vef sjóðsins innan tíðar. Að auki hvetjum við sjóðfélaga til að fylgja sjóðnum á Facebook og skrá netfang sitt á póstlista sjóðsins.