Aukin heimild til úttektar á séreignarsparnaði

30. des. 2009

Sérstök heimild sjóðfélaga til að taka út séreignarsparnað sinn hefur verið aukin úr einni milljón króna í 2,5 milljónir króna, með heimild í lögum frá Alþingi sem samþykkt voru 21. desember s.l. Heimildin miðast við inneign eins og hún er við gildistöku laganna 1. janúar 2010.

Snemma árs 2009 veitti Alþingi með lögum sjóðfélögum tímabundna heimild til að taka út séreignarsparnað sinn. Heimildin miðaðist við 1.000.000 kr. og var tímabundin, þ.e. til 1. október 2010. Með lögum sem samþykkt voru 21. desember s.l. var heimild þessi aukin í samtals 2.500.000 kr. og frestur til að nýta hana framlengdur til 1. apríl 2011.

Hér er að neðan er að finna nánari upplýsingar um sérstaka heimild til úttektar séreignarsparnaðar:

 • Heimilt er að greiða út allt að 2.500.000 kr. á 23 mánuðum eða 111.111 kr. á mánuði til sjóðfélaga. Útgreiðslutíminn styttist hlutfallslega ef um lægri fjárhæð en 2.500.000 kr. er að ræða.
 • Inneignin sem hægt er að taka út miðast við stöðuna 1. janúar 2010, þó aldrei hærri upphæð en 2.500.000 kr.
 • Sérstök heimild til úttektar séreignarsparnaðar nær ekki til greiðslna sem berast í sjóðinn eftir 1. janúar 2010.
 • Greiðslur sem greiddar hafa verið samkvæmt eldri heimild dragast frá heildarfjárhæð sem heimilt er að greiða út.
 • Greiðslum til þeirra sem hafa óskað eftir úttekt samkvæmt eldri heimild skal vera lokið áður en greiðslur hefjast samkvæmt nýsamþykktum lögum.
 • Þeir sem þegar hafa sótt um útgreiðslu séreignarsparnaðar samkvæmt eldri heimild þurfa að sækja um áframhaldandi greiðslur með nýrri umsókn.
 • Eingöngu er hægt að taka út hjá einum séreignarsjóði í einu.
 • Greiddur er tekjuskattur af fjárhæðinni. Nánar um tekjuskatt
 • Það er á ábyrgð sjóðfélaga að upplýsa sjóðinn í hvaða skattþrepi skattgreiðslur eiga að vera.
 • Útgreiðslur séreignarsparnaðar skulu hefjast eigi síðar en einum mánuði eftir að fullnægjandi umsókn berst vörsluaðila og greiðast mánaðarlega.
 • Vörsluaðilar, svo sem Lífeyrissjóður verzlunarmanna, þurfa samþykki ríkisskattstjóra áður en útgreiðsla getur hafist.
 • Heimild til úttektar gildir til 1. apríl 2011.
 • Sjóðfélagi getur afturkallað beiðni um útborgun.

Greiðslutilhögun:

 • Greitt er úr séreignardeild síðasta virka dag hvers mánaðar.
 • Skila þarf inn skriflegri umsókn um útgreiðslu.
 • Umsókn þarf að berast fyrir 20. dag útgreiðslumánaðar.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna innheimtir ekki gjald vegna útgreiðslu úr séreignardeild þrátt fyrir heimild í reglugerð.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar er hægt að fá í þjónustuveri sjóðsins í síma 580 4000 eða með því að senda tölvupóst á póstfangið: skrifstofa@live.is.