Hagstæð sjóðfélagalán hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna

19. sep. 2005

  • Boðið upp á verðtryggð lán gegn fyrsta veðrétti með 4,15% föstum vöxtum
  • Heimild til uppgreiðslu án uppgreiðslugjalds
  • Engin fjárhæðartakmörk
  • Lántökuskilyrði rýmkuð

Hagstæð lán fyrir sjóðfélaga

  • Boðið upp á verðtryggð lán gegn fyrsta veðrétti með 4,15% föstum vöxtum
  • Heimild til uppgreiðslu án uppgreiðslugjalds
  • Engin fjárhæðartakmörk
  • Lántökuskilyrði rýmkuð

Sjóðurinn hefur frá stofnun boðið sjóðfélögum hagkvæm lán. Þannig býðst sjóðfélögum verðtryggð lán án fjárhæðartakmarkana auk þess sem lántökuskilyrði eru rýmkuð. Vextir eldri lána eru með hliðstæðu álagi á markaðsvexti og verið hefur, eða með 0,75% álagi á íbúðabréf til 30 ára. Vextir eru 4,91% frá 15. desember 2005.

Fjárhæðarmörk, lánshlutfall, lántökugjöld og lánsskilyrði
Fjárhæðarmörk fari ekki umfram veðsetningarhlutfallið 65% af markaðsverði (hámark samkvæmt lögum um lífeyrissjóði) en þó ekki hærra en 100% af brunabótamati, lántökugjald 1%, lánsskilyrði eru greiðslur til sjóðsins í fjóra af síðustu 6 mánuðum.

Lán til þeirra sem hafa áhuga á lántöku án þess að greiða upp eldri lán

Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum
Sjóðfélagar geta hér eftir sem hingað til tekið verðtryggð lán án þess að krafist sé 1. veðréttar til allt að 40 ára með breytilegum vöxtum sem eru 0,75% yfir markaðsvöxtum 30 ára Íbúðabréfa í viðskiptakerfi Kauphallarinnar. Vextir þessara lána eru nú 4,95% frá og með 15. janúar 2006. Lánin eru án fjárhæðamarka auk þess sem lántökuskilyrði eru hin sömu og á lánum á 1. veðrétti.