Góður árangur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

1. mar. 2016

 Lífeyrissjóður verzlunarmanna kynnir þessa dagana afar góða afkomu ársins 2015. Svo skemmtilega vill til að um leið fagnar sjóðurinn 60 ára afmæli starfsemi sinnar, en hann var stofnaður hinn 1. febrúar 1956.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna getur nú á 60 ára afmæli sínu kynnt sjóðfélögum sínum sérstaklega sterka stöðu til að standa undir skuldbindingum sínum til að greiða þeim lífeyri.

 Lífeyrissjóður verzlunarmanna kynnir þessa dagana afar góða afkomu ársins 2015. Svo skemmtilega vill til að um leið fagnar sjóðurinn 60 ára afmæli starfsemi sinnar, en hann var stofnaður hinn 1. febrúar 1956.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna getur nú á 60 ára afmæli sínu kynnt sjóðfélögum sínum sérstaklega sterka stöðu til að standa undir skuldbindingum sínum til að greiða þeim lífeyri.

Tryggingafræðileg staða sjóðsins, sem er helsti mælikvarðinn á styrk hans og getu til að standa undir skuldbindingum sínum, var um áramót jákvæð sem nemur 8,7% samanborið við 5,1% árið áður. Hrein raunávöxtun sjóðsins var 10,2% og fimm ára meðalraunávöxtun 7,3%. Hrein eign til greiðslu lífeyris var um síðastliðin áramót 584 milljarðar króna, 75 milljörðum hærri en  árið áður.

Sjóðurinn hefur því hvorttveggja aukist að stærð og styrk undanfarin ár. Gjaldeyrishöftin hafa þó dregið úr möguleikum til að auka fjárfestingar sjóðsins erlendis. Smá, en mikilvæg, skref voru þó tekin á síðasta ári til að lífeyrissjóðir landsins gætu fjárfest erlendis, samtals fyrir 10 milljarða króna, og nýtti Lífeyrissjóður verzlunarmanna sinn hluta þeirrar heimildar til fulls. Stjórnvöld hafa ákveðið að auka við þessa heimild á þessu ári og er það vel, enda nauðsynlegt lífeyrissjóðunum að auka áhættudreifingu sína með þeim hætti að fjárfesta bæði á innlendum og erlendum mörkuðum. 

Langtíma árangur hefur einnig verið góður af starfsemi sjóðsins og afkoma góð eins og best sést af því að skoða meðaltals raunávöxtun á ári undanfarin 20 ár, en hún er 4,9% sem hlýtur að teljast vera ákaflega góður árangur.

Umræður eru hafnar um það krefjandi viðfangsefni sem bíður stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins,  lífeyrissjóðanna sem og sjóðfélaganna: Hvernig skuli bregðast við hækkandi aldri þjóðarinnar.  Ljóst er að hærri aldur, sem í sjálfum sér er góð tíðindi, veldur því að enn meiri nauðsyn verður á því en nokkru sinni fyrr að lífeyrissjóðirnir nái góðum árangri, þar sem þeir þurfa að standa undir lífeyrisgreiðslum í lengri tíma en áður.

Hinn góði árangur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna undanfarin ár og áratugi tryggir að sjóðurinn er tiltölulega vel undir það verkefni búinn.  Hvernig það verður nákvæmlega útfært verður þó ekki ljóst fyrr en síðar á árinu með samkomulagi aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda og lífeyrissjóðanna.

Lífeyrisgreiðslur hafa aukist jafnt og þétt frá ári til árs. Það gerist hvorttveggja vegna hækkandi aldurs sjóðfélaganna og þá um leið fjölgunar lífeyrisþega, en einnig vegna þess að hver árgangur hefur að jafnaði áunnið sér meiri réttindi en fyrri árgangar.  Árið 2015 námu heildar lífeyrisgreiðslur 10.464 milljónum króna sem þýðir að Lífeyrissjóður verzlunarmanna er einn stærsti launagreiðandi landsins, ef svo má að orði komast.

Fyrir hönd stjórnar óska ég Lífeyrissjóði verzlunarmanna og sjóðfélögum öllum velfarnaðar á komandi árum.

 

Ásta Rut Jónasdóttir
Stjórnarformaður Lífeyrissjóðs verzlunarmanna