Tryggingarfræðileg staða

Tryggingafræðileg staða segir til um getu sjóðsins til að standa við lífeyrisskuldbindingar sínar.

Tryggingafræðileg staða sjóðsins í árslok 2017 er 6,4% umfram heildarskuldbindingar.

Tryggingafræðileg úttekt á stöðu sjóðsins felst í að reikna annars vegar áfallnar skuldbindingar miðað við áunninn rétt sjóðfélaga og hins vegar heildarskuldbindingar miðað við að virkir sjóðfélagar greiði áfram til sjóðsins þar til þeir hefja töku lífeyris.

Við úttektina er miðað við að ávöxtun sjóðsins á næstu áratugum verði 3,5% umfram hækkun vísitölu neysluverðs. Eignir sam­anborið við áfallnar skuldbindingar eru 9,0%. 

   20172016 2015 2014  2013
Hrein eign umfram heildarskuldbindingar  6,4%  4,2% 8,7% 5,1%   0,9%
 Hrein eign umfram áfallnar skuldbindingar  9,9% 9,0%  15,9% 10,3% 4,6%