Kennitölur

Hér eru settar fram helstu kennitölur úr ársreikningi 2017. Kennitölurnar eru sýndar 5 ár aftur í tímann eða allt til ársins 2013.

Ávöxtun

Nafnávöxtun á árinu 2017 var 7,7% sem samsvarar 5,9% raunávöxtun. Hrein ávöxtun, það er þegar rekstrarkostnaður hefur verið dreginn frá hreinum fjármunatekjum, var 7,6% sem samsvarar 5,7% hreinni raunávöxtun.

Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára var 5,9% og síðustu tíu ára 1,7%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 4,2%.

Tafla:  Ávöxtun 2013-2017

Ávöxtun  20172016  2015  2014  2013
Hrein nafnávöxtun* 7,6% 0,9% 12,4% 9,8% 10,2%
Raunávöxtun* 5,9%(1,0%) 10,3% 8,7% 6,4%
Hrein raunávöxtun* 5,7%  (1,2%) 10,2% 8,7% 6,3%
Hrein raunávöxtun
(5 ára meðaltal)
5,9% 6,4% 7,3% 5,9% 4,4%
Hrein raunávöxtun
(10 ára meðaltal)
1,7% 1,2% 2,5% 3,1% 3,4%

Hrein raunávöxtun
(20 ára meðaltal)

4,2% 4,4% 4,9% 4,7% 4,6%

* Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME (ekki daglegt gengi eigna

Skipting fjárfestinga eftir gjaldmiðlum

Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig eignir í íslenskum krónum og eignir í erlendum gjaldmiðlum hafa þróast á síðustu árum.

Skipting eftir tegund lífeyris

Ellilífeyrir er stærsti flokkurinn en þar á eftir koma örorku-, maka- og barnalífeyrir. Skiptingin hefur haldist nokkuð jöfn á milli ára en ellilífeyririnn hefur þó aukist jafnt og þétt. Að sama skapi hefur hlutfall allra hinna flokkanna lítillega minnkað.


Fjöldi sjóðfélaga og lífeyrisþega

Meðalfjöldi lífeyrisþega var 16.393 á liðnu ári samanborið við 8.103 í árslok 2007 og hefur fjöldinn því rúmlega tvöfaldast á einum áratug.

Lífeyrir í hlutfalli af iðgjöldum nam 45,7% á liðnu ári.