Kennitölur

Hér eru settar fram helstu kennitölur úr ársreikningi 2016. Kennitölurnar eru sýndar 5 ár aftur í tímann eða allt til ársins 2012.

Ávöxtun

Nafnávöxtun á árinu 2016 var 0,9% sem samsvarar -1,0% raunávöxtun. Hrein ávöxtun, það er þegar rekstrarkostnaður hefur verið dreginn frá hreinum fjármunatekjum, var 0,9% sem samsvarar -1,2% hreinni raunávöxtun.

Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára var 6,4% og síðustu tíu ára 1,2%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 4,4%.

Tafla:  Ávöxtun 2012-2016

Ávöxtun 2016  2015  2014  2013 2012
Hrein nafnávöxtun* 0,9% 12,4% 9,8% 10,2% 13,4%
Raunávöxtun* (1,0%) 10,3% 8,7% 6,4% 8,6%
Hrein raunávöxtun*  (1,2%) 10,2% 8,7% 6,3% 8,5%
Hrein raunávöxtun
(5 ára meðaltal)
6,4% 7,3% 5,9% 4,4% (2,4%)
Hrein raunávöxtun
(10 ára meðaltal)
1,2% 2,5% 3,1% 3,4% 3,9%

Hrein raunávöxtun
(20 ára meðaltal)

4,4% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6%

* Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME (ekki daglegt gengi eigna

Skipting fjárfestinga eftir gjaldmiðlum

Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig eignir í íslenskum krónum og eignir í erlendum gjaldmiðlum hafa þróast á síðustu árum.

 

Skipting eftir tegund lífeyris

Ellilífeyrir er stærsti flokkurinn en þar á eftir koma örorku-, maka- og barnalífeyrir. Skiptingin hefur haldist nokkuð jöfn á milli ára en ellilífeyririnn hefur þó aukist jafnt og þétt. Að sama skapi hefur hlutfall allra hinna flokkanna lítillega minnkað.

 

Fjöldi sjóðfélaga og lífeyrisþega

Meðalfjöldi lífeyrisþega var 14.572 á liðnu ári og hefur fjöldinn því nærri tvöfaldast á einum áratug.

Lífeyrir í hlutfalli af iðgjöldum nam 47,9% á liðnu ári.