Eignasamsetning

Eignir sjóðsins eru í vel áhættudreifðum söfnum hlutabréfa og skuldabréfa, innanlands og erlendis.

Hér má sjá hvernig eignasamsetning sjóðsins var í lok árs 2017. Hlutfall erlendra verðbréfa hefur aukist í eignasafninu, úr 26% í árslok 2016 í 33% í árslok 2017. Að sama skapi hefur hlutfall innlendra verðbréfa minnkað, einkum hlutabréfa. Eignir námu 665,5 milljörðum króna í árslok 2017 samanborið við 605,2 milljarða í árslok 2016.

Áhættudreifing í safninu er mikil. Mestur hluti eignanna er í vel dreifðum skuldabréfum og veðskuldabréf sjóðsins eru með traustar fasteignaveðtryggingar.

Sundurliðun innlendra hlutabréfa

Í skýringu 9 á bls. 64 í ársskýrslu sjóðsins er hægt að sjá hvernig hlutabréf skiptast niður á félög.

Sundurliðun innlendra skuldabréfa

Innlend skuldabréfaeign sjóðsins var 324,6 milljarðar króna í árslok í samanburði við 305,8 milljarða árið áður. Innlend skuldabréf er um helmingur eigna lífeyrissjóðsins, vægi þeirra hækkaði lítillega frá fyrra ári.

Hægt er að sjá nákvæmari sundurgreiningu á innlendum skuldabréfum í skýringu 10 á bls. 65 í ársskýrslu sjóðsins

 

Sundurliðun erlendra verðbréfa

Erlendum verðbréfum má skipta í tvennt. Annars vegar sjóði og eignasöfn og hins vegar framtakssjóði. Verðbréfin eru í dreifðum sjóðum til að dreifa vel áhættunni. Hægt er að sjá hvaða sjóðir og eignasöfn voru í eign lífeyrissjóðsins við árslok í skýringu 10 á bls. 66-67 í ársskýrslu sjóðsins.