Eignasamsetning

Eignir sjóðsins eru í vel áhættudreifðum söfnum hlutabréfa og skuldabréfa, innanlands og erlendis.

Hér má sjá hvernig eignasamsetning sjóðsins var í lok árs 2018. Innlend skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs námu 23,4% af verðbréfaeign, veðskuldabréf og fasteignatengd verðbréf námu 20,8% en þar af eru lán til sjóðfélaga 13,1%. Önnur skuldabréf námu 5,1%, innlend hlutabréf og hlutdeildarskíreini 15,1% og erlend verðbréf námu 34,9%. Eignir námu 709,1 milljörðum króna í árslok 2018 samanborið við 661,8 milljarða í árslok árið áður.

Áhættudreifing í safninu er mikil. Mestur hluti eignanna er í vel dreifðum skuldabréfum og veðskuldabréf sjóðsins eru með traustar fasteignaveðtryggingar.

Sundurliðun innlendra hlutabréfa

Í skýringu 9 á bls. 64 í ársskýrslu sjóðsins er hægt að sjá hvernig hlutabréf skiptast niður á félög.

Sundurliðun innlendra skuldabréfa

Innlend skuldabréfaeign sjóðsins, að skuldabréfasjóðum meðtöldum, nam 351 milljarði króna í árslok í samanburði við 330 milljarða árið áður. Innlend skuldabréf er um helmingur eigna lífeyrissjóðsins, en vegna aukins þunga í erlendum fjárfestingum undanfarin misseri hefur vægi þeirra lækkað lítillega frá fyrra ári.

Hægt er að sjá nákvæmari sundurgreiningu á innlendum skuldabréfum í skýringu 10 á bls. 67-68 í ársskýrslu sjóðsins.  

Sundurliðun erlendra verðbréfa

Erlendri verðbréfaeign sjóðsins er skipt í tvo eignaflokka, annars vegar erlend hlutabréf hins vegar vegar aðrar erlendar eignir. Til erlendra hlutabréfa teljast hlutabréf í hlutafélögum sem skráð eru í kauphöll utan Íslands og erlendir framtakssjóðir en til annarra erlendra eigna teljast m.a. eignir í innviða-og fasteignasjóðum sem og eignir í erlendum skuldabréfum og skuldabréfasjóðum

Hægt er að sjá hvaða sjóðir og eignasöfn voru í eignsafni lífeyrissjóðsins við árslok í skýringu 10 á bls. 66-67 í ársskýrslu sjóðsins.