Greiðsluhlé

Með greiðsluhlé afborgana af lánum LV er greiðendum veitt svigrúm til að bregðast við tekjusamdrætti sem þeir kunna að verða fyrir vegna þess samdráttar sem nú er í hagkerfinu og rekstri fjölmargra fyrirtækja vegna COVID-19.

Hvað er greiðsluhlé afborgana af lánum?

Greiðsluhlé er í raun skilmálabreyting á skuldabréfi. Hún felur það í sér að afborganir í allt að sex næstu mánuði falla niður, þ.e. ekki er greitt af láninu þann tíma sem greiðsluhlé varir. Á sama tíma eru hins vegar áfram reiknaðir samningsvextir og verðbætur samkvæmt skilmálum skuldabréfsins. Uppsafnaðir vextir og verðbætur bætast þannig við skuldina vegna skuldabréfsins eins og hún stendur í dag. Það leiðir til nokkurrar hækkunar á mánaðarlegum greiðslum þegar greiðsluhlé lýkur. Að greiðsluhlé liðnu er skuldara sendur greiðsluseðill með almennum hætti

Umsókn um greiðsluhlé og afgreiðsla hennar

  • Umsókn: Skuldari fyllir út beiðni um greiðsluhlé. Unnt að skila umsókn undirritaðri til sjóðsins eða að senda hana undirritaða skannaða á netfangið skrifstofa@live.is .
  • Staðfesting: Skuldari undirritar skjal, skilmálabreytingu, sem þinglýst er sem viðauka við viðkomandi skuldabréf. Ganga þarf frá þinglýsingu skjalsins innan 2ja mánaða frá dagsetningu þess, að öðrum kosti er það úr gildi fallið.
  • Tímalengd: Frestun greiðslu felur það í sér að afborganir í allt að sex næstu mánuði falla niður, þ.e. ekki er greitt af láninu þann tíma sem greiðsluhlé varir. Hægt er að stytta greiðsluhlé með því að senda beiðni um það til sjóðsins.
  • Samþykki þriðja aðila: Það er skilyrði fyrir tímabundnu greiðsluhlé að fyrir liggi samþykki þinglýsts eigenda hinnar veðsettu eignar – Ath. einnig samþykki samskuldara og maka eftir því sem við á. Ef um lánsveð er að ræða þarf samþykki þinglýsts eiganda/eigenda hinnar veðsettu eignar.
  • Síðari veðhafi: Ef um síðari veðhafa er að ræða þarf samþykki þeirra fyrir greiðsluhléinu.
  • Skilyrði: Skilyrði fyrir samþykki umsóknar um greiðsluhlé er að lán sé í skilum. Ekki er gerð krafa um tiltekið veðrými.
  • Kostnaður:
       Þinglýsingargjald í ríkissjóð kr. 2.500.-
       Veðbandayfirlit kr. 1.200.-
       Gjald vegna umsjónar þinglýsingar (sendingarkostnaður) kr. 1.500.-