Umsókn um útgreiðslu séreignarsparnaðar

Athugið: Nauðsynlegt er að fylla út þá reiti sem merktir eru með *.

Sækir um

Greitt er úr séreignardeild síðasta virka dag hvers mánaðar. Umsókn þarf að berast fyrir 20. dag útgreiðslumánaðar.

* Tegund séreignar:

* Greiðslutilhögun:

 • (öll inneign greidd út í einu lagi)
 • kr. þar til inneign klárast
 • kr. í

Skattaupplýsingar

Staðgreiða skal skatt af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur væri að ræða. Það er á ábyrgð sjóðfélaga að láta sjóðinn vita í hvaða skattþrepi skattgreiðslur eiga að vera.

* Veldu viðeigandi skattþrep

Ath: Setja má í reitinn “Aðrar mánaðarlegar tekjur” heildar mánaðarlaun frá öðrum launagreiðendum.

 • : kr.

Skattkort

Skattkort og skattþrep eru alfarið á ábyrgð sjóðfélaga. Vinsamlegast tilkynnið sjóðnum skriflega um nýtingu skattkorts.

* Óska eftir að nýta persónuafslátt hjá LV

%

Bankareikningur

ATH. Ef greiddur er lífeyrir úr sameignardeild leggst greiðsla úr séreignardeild inn á sama bankareikning.
Greitt er úr séreignardeild síðasta virka dag hvers mánaðar. Umsókn þarf að berast fyrir 20. dag útgreiðslumánaðar

Til að fyrirbyggja ruslpóst:

Reglur um endurgreiðslu úr B-deild (séreignardeild).

 1. Lífeyrisgreiðslur úr B-deild geta hafist þegar sjóðfélaginn er orðinn 60 ára.
 2. Sjóðfélagi getur við töku lífeyris valið um að fá inneign sína í B-deild greidda með annarri hvorri eða blöndu eftirtalinna endurgreiðsluaðferða.
  • Þegar sjóðfélagi er orðinn 60 ára getur hann tekið inneign sína á séreignarreikningi út í einu lagi eða dreift henni í þann tíma sem hann óskar.
  • Inneign hans á séreignarreikningi verði færð til A-deildar, sameignardeildar, sem greiðir hana út sem lífrentu (annuity) mánaðarlega til æviloka. Velji sjóðfélagi þessa endurgreiðsluleið fellur niður séreignarréttur hans til inneignarinnar, sem fellur þá ekki til erfingja við andlát.
 3. Sjóðfélagi, sem vegna varanlegrar heilsubilunar verður að hætta störfum áður en hann nær 60 ára aldri, á rétt á að fá inneign sína í B-deild greidda með jöfnum mánaðarlegum greiðslum á eigi skemmri tíma en 7 árum. Heimilt er að víkja frá fyrrgreindum endurgreiðslutíma ef innstæðan er undir kr. 500.000,-. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig.
 4. Við andlát sjóðfélaga, sem á inneign á séreignarreikningi í B-deild, greiðist inneign hans til erfingja hans og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga um lögerfðir.

Reglur um endurgreiðslu tilgreindrar séreignar

 • Útgreiðsla vegna aldurs: Sjóðfélaga er heimilt að hefja úttekt tilgreindrar séreignar frá 62 ára aldri og skulu greiðslur þá dreifast að lágmarki á þann tíma sem hann á eftir fram að 67 ára aldri.
  Heimilt er að víkja frá þessum endurgreiðslutíma ef innstæðan er undir 500.000 kr. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig.
 • Útgreiðsla vegna örorku: Verði rétthafi öryrki og trúnaðarlæknir sjóðsins metur orkutapið sem hann verður fyrir 100% á hann rétt á að fá inneign sína í tilgreindri séreign greidda út með jöfnum árlegum greiðslum á sjö árum. Sé örorkuprósentan lægri en 100% lækkar árleg útborgun í hlutfalli við lækkun örorkuprósentunnar og úttektartíminn lengist samsvarandi.
  Óski sjóðfélagi þess er heimilt að víkja frá þessum endurgreiðslutíma ef innstæðan er undir 500.000 kr. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig.
 • Útgreiðsla vegna andláts: Við andlát sjóðfélaga, sem á inneign í tilgreindri séreign, greiðist inneignin til erfingja hans og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga. Láti sjóðfélaginn ekki eftir sig maka eða barn rennur innstæðan til dánarbúsins (sbr. lög um lífeyrissjóði nr. 129/1997 með síðari breytingum).