Staðan í dag

Sjóðurinn leitast við að veita góðar upplýsingar um stöðu sína á hverjum tíma.

Upplýsingar um eignasamsetningu, ávöxtun, kennitölur úr ársreikningum og annað tilfallandi efni sem upplýst getur um stöðu sjóðsins er sett fram á aðgengilegan hátt.

Sjóðurinn er langtímafjárfestir með mótaða fjárfestingarstefnu. Sjóðurinn er fagfjárfestir sem hefur að höfuðmarkmiði að hámarka eignir og réttindi sjóðfélaganna og skal það sjónarmið lagt til grundvallar við fjárfestingar og eignastýringu á verðbréfasafni sjóðsins.

Fjármunir sjóðsins skulu ávaxtaðir með hliðsjón af þeim kjörum, sem best eru boðin á hverjum tíma, að teknu tilliti til varúðarsjónarmiða, áhættu og verðtryggðra langtímaskuldbindinga sjóðsins.

Upplýsingar um fjárfestingar sjóðsins eru úr nýjustu árs- og sjálfbærniskýrslunni .